Løsning

Riktig svar er 6 fisker, svaralternativ B.

Kort forklaring:

Vi leter etter et tall som ganget med 3 er 12 mer enn det tallet vi leter etter.

En måte å finne det ut på er bruke de ulike svaralternativene:

Hvis svaret er 7, så er 7 · 3 = 21, forskjellen mellom 21 og 7 er 14. Derfor kan ikke alternativ A være riktig.
Hvis svaret er 6, så er 6 · 3 = 18 og forskjellen mellom 18 og 6 er 12. Det stemmer med opplysningene i oppgaven.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven kan hjelpe elever med å utvikle kompetanse i å utforme egne resonnementer, både for å løse problemet og for å argumentere for framgangsmåter og løsninger.
 

Mulig tilnærming

Denne aktiviteten kan introduseres ved at bildet vises for alle elevene.

Be elevene om å tenke individuelt over hvordan de kan begynne. Be dem deretter diskutere ideene sine med en partner. Diskuter til slutt i hele klassen. Se etter elever som har funnet informasjon om hvilket tall de er på jakt etter og som har gode strategier som baserer seg på å systematisere informasjon eller bruke svaralternativene for å løse oppgaven, og oppmuntre alle til å jobbe mot slike forklaringer.
 

Gode veiledningsspørsmål

 • Hvordan kan man begynne, og hvorfor?
 • Hva betyr «3 ganger så mange»?
 • Hva menes med «12 fisker mer enn de han har nå»?
 • Hva er det vi skal finne ut her? Hva vet vi om det tallet?
 • Hvordan beholder man god oversikt over det man har funnet ut?

 

Mulig utvidelse

 • Kan du sette opp en likning for å løse oppgaven?
 • Kan du lage flere lignende oppgaver til de andre i klassen?
   

Mulig støtte

Se på svaralternativene, er det noen som du mener er helt uaktuelle? Hvorfor?

Prøv de ulike alternativene.

Begrepene «3 ganger så mange» og «12 fisker mer enn de han har nå» kan være vanskelig å forstå for elever. Bruk litt tid slik at elevene får en forståelse for disse begrepene.

Det kan være en idé å forenkle problemet i første omgang for å bygge opp forståelsen for begrepene og arbeide med ett og ett i starten. Det kan gjøres med lignende oppgaver:

 • Mathias har fått 4 fisker mindre enn meg. Jeg fikk 9 fisker. Hvor mange fikk Matias?
 • Jeg fikk 9 fisker. Matias fikk 3 ganger så mange fisk som meg. Hvor mange fikk han?

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
Læreplankoblet
8,9