Læreplankoblet

Sirkler, sirkler

Aktivitet

12 ringer i kvadrat
10 kronestykker i trekant
Blå rundinger i femkant

 

Her ser du noen sirkler som er mynter, tellebrikker og ringer. Det er 10 mynter, 19 tellebrikker og 12 ringer.

Hvor mange mynter, tellebrikker og ringer må du bruke for å lage figurene en størrelse større.

Hva tenker du er en størrelse større?

Figurene ovenfor er en trekant, en sekskant og et rektangel.

Hvilke figurer kan du lage ved å sette sammen sirkler?

Hvor mange sirkler vil du da bruke?

Hvor mange trenger du for å lage en størrelse større?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Matematikk er et kreativt fag, og det innebærer blant annet å oppdage og beskrive mønstre, bruke varierende og hensiktsmessige problemløsningsstrategier og anvende kunnskap i ukjente situasjoner. Kreative matematikere leker med eksempler, tegninger og modeller, eksperimenterer og stiller gode spørsmål. Denne oppgaven oppfordrer elevene til å spørre seg hva som vil skje hvis …, og bruke nysgjerrigheten sin til å gå noen steg lenger.

Mulig tilnærming

Oppgaven handler om å organisere sirkler, telle og bestemme hva som skjer videre.

Bruk noen store sirkler, som pappskiver eller store ark, og lag først trekanten mens elevene ser på. Etter sju–åtte sirkler kan du be en elev foreslå hvor den neste skal legges, og la en annen elev foreslå den neste sirkelen. Du må kanskje vurdere i hvilken rekkefølge du vil legge sirklene, og om det vil påvirke forslagene elevene kommer med.

Deretter kan du vise bildene til elevene og stille spørsmålene som står under.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hva har du bestemt deg for å gjøre med sirklene dine?
  • Hvordan ville figuren som kom før din (en størrelse ned), ha sett ut?

Mulig utvidelse

Oppfordre elevene til å prøve med andre figurer, for eksempel likebeinte trekanter, kvadrater eller regulære sekskanter.

Ressursen er utviklet av NRICH

8