Finn tallet ved hjelp av faktorene

Stikkord: Faktorisering

Problem

Et tall har nøyaktig åtte faktorer, inkludert 1 og tallet selv. To av faktorene er 21 og 35.

Hvilket tall er dette?

Starthjelp

  • Både 21 og 35 skal gå opp i tallet. Skriv opp tall som 21 og 35 går opp i og let etter et tall som begge går opp i.
  • Kontroller at du velger et tall som har riktig antall faktorer.

Løsning

Det minste tallet som både 21 og 35 går opp i er 105.

Om vi primtallsfaktoriserer 105 får vi faktorene: 1, 3, 5 og 7. Av disse primtallsfaktorene ser vi at også 15, 21 og 35 er faktorer i 105.

Det er 8 faktorer i 105: 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35, 105

Ressursen er utviklet av NRICH

Læreplankoblet
9,10