Læreplankoblet

Kodet hundrekart

Aktivitet

Dette hundrekartet er skrevet i kode.

Det starter på 1 og ender på 100.

Kan du sette det sammen?

Du kan også klippe ut bitene i papir. Kopieringsoriginal til hundrekartet og brikkene finner du her.

Starthjelp

 • Hvor kan du begynne?
 • Hvordan ser de første tallene ut?
 • Hvordan ser de siste tallene ut?
 • Hva vet du om tallene i 11-gangen?
 • Hva vil være likt i hver kolonne?
 • Hva vil være likt for de første ni tallene i hver rad?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven utfordrer elevene til å reflektere over oppbyggingen av hundrekartet og til å tenke på de hundre første tallene i tallsystemet vårt.

Oppgaven omhandler plassverdi, og fremmer gode diskusjoner mellom elever som jobber sammen. Hvert tegn står for ett av sifrene fra 0 til 9. Elevene oppfordres til å forklare og argumentere for ideene sine.

Mulig tilnærming

Du kan introdusere denne oppgaven til en gruppe elever ved å be dem om å se for seg hundrekartet i hodet. Utfordre dem til å svare muntlig på følgende spørsmål:

 • Hva kommer rett under 10? (20)
 • Hvilket tall ligger to hakk til venstre for 99? (97)
 • Hvis jeg begynner på 34 og beveger meg tre rader ned og tre plasser til høyre, hvilket tall ender jeg på da? (67).

Hver gang må elevene inviteres til å forklare hvordan de kom fram til svaret. Kanskje kan du også be noen elever om å finne på et eget spørsmål til resten av gruppen.

Det kan hende noen elever vil foretrekke å se på et hundrekart for å sjekke svarene sine, men unngå å oppfordre til dette!

Deretter kan du introdusere selve oppgaven.

Eller det kan kopieres og brikkene klippes ut. Kopieringsoriginal til hundrekartet og brikkene finner du her.

Til slutt kan elevene i fellesskap diskutere hvordan de fant den informasjonen de trengte for å sette sammen puslespillet og forstå konstruksjonen av det kodede hundrekartet.

Det kan være interessant å sammenligne de forskjellige fremgangsmåtene og diskutere hvorfor forskjellig fremgangsmåter er like gyldige.

Det er viktig at elevene kan argumentere for hvorfor hver del av puslespillet passer inn der det gjør.

Du kan gjerne fremheve verdien av å diskutere med noen andre når man løser denne oppgaven. Hvorfor kan det være nyttig?

Gode veiledningsspørsmål

 • Hvor kan du begynne?
 • Hvordan ser de første tallene ut?
 • Hvordan ser de siste tallene ut?
 • Hva vet du om tallene i 11-gangen?
 • Hva vil være likt i hver kolonne?
 • Hva vil være likt for de første ni tallene i hver rad?

Mulig støtte

Noen elever som sitter fast kan ha nytte av å få et vanlig hundrekart som de kan referere til når de jobber med denne oppgaven.

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9