Læreplankoblet

Noa

Stikkord: Telling Strategier

Aktivitet

Slange med føtter fra mange forskjellige dyr.

Noa så 12 ben som gikk ombord i arken.

Hvor mange dyr kan han ha sett?

Hvor mange forskjellige svar kan du finne?

Kan du forklare hvordan du kom fram til de forskjellige svarene? 

Starthjelp

 • Hva slags dyr kunne det ha vært?
 • Hvor mange ben har de hver?
 • Hva er det største antallet dyr han kunne ha sett?
 • Hva er det minste antallet dyr han kunne ha sett?

Løsning

Denne oppgaven har svært mange ulike løsninger! Bruk fantasien og finn så mange som mulig!

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Det å introdusere litt humor i matematikken kan øke gleden – og elevene syns ofte at denne aktiviteten er ganske morsom. Den gir elevene en god mulighet til å øve seg på telling og på det å notere funnene sine på forskjellige måter. I tillegg kan alle ha forskjellige, men samtidig riktige svar.

Elevene må finne strategier for å holde orden på hvor langt de har telt når det gjelder antall ben, og de må regulere og justere fremgangsmåten når de nærmer seg tolv.

Inkludering av dyr med ett ’ben’, sånn som snegler, ingen ben sånn som slanger, og alle andre muligheter er morsomt og får fram interessante refleksjoner hos elevene. De overrasker deg fort med lure løsninger!

Kopieringsoriginal til oppgaven finnes her.

En mulig tilnærming

Du kan:

 • Be om forslag og oppmuntre elevene til å tegne dyrene sine på tavla. Tell antall dyr som hvert barn tegner og diskuter hvem som har tegnet flest, færrest, eller samme antall.
 • Gi elevene plastilin og 12 like lange sugerørsbiter slik at de kan lage en utstilling av dyr med totalt 12 ben.
 • La hvert barn tegne et bilde, skriv summen under (f. Eks 6+4+2=12) og sett alle bildene sammen til en liten bok:” Vår fortelling om 12”.

Gode veiledningsspørsmål

 • Hva slags dyr kunne det ha vært?
 • Hvor mange ben har de hver?
 • Hva er det største antallet dyr han kunne ha sett?
 • Hva er det minste antallet dyr han kunne ha sett?

Mulige utvidelser

Du kan stille spørsmål som: Hva hvis det var 12 dyr? Hvor mange ben kunne det ha vært?

Hva om det var flere ben? – 18, 24, 19 ... eller færre?

Ressursen er utviklet av NRICH

8