Læreplankoblet

Neste dominobrikke

Stikkord: Tallmønster

Aktivitet

Her ser du tre rader med dominobrikker.
Hva blir de neste dominobrikkene i mønstrene?

 

Starthjelp

Se på den øverste delen av dominobrikkene først og så på den nederste delen.

Løsning

0 0 0 0 : 0 0
1 2 3 4 : 5 6

6 5 4 3 : 2 1
6 5 4 3 : 2 1

6 5 4 3 : 2 1
5 4 3 2 : 1 0

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven gir elevene en fin mulighet til å gjenkjenne, tolke, beskrive og utvide tallfølger. Du kan lage flere lignende oppgaver, og elevene kan også utfordres til å lage egne mønster. Det vil gi dem mulighet til å forklare sin egen tenking og vurdere andre elevers mønster.

Mulig tilnærming

Elevene bør bli kjent med dominobrikkene gjennom frilek og dominospill før dere begynner med mer formelle oppgaver, som å lage mønster.
Bruk gjerne store dominobrikker til lek på gulvet. Alternativt går det an å bruke virtuelle dominobrikker (du finner et eksempel her: https://nrich.maths.org/6361/index ). Begynn med enkle mønster, som i det første eksempelet i oppgaven, der den ene enden av alle brikkene har samme verdi (for eksempel bare seksere eller bare blanke). Du kan gjøre noen feil med vilje når du lager et mønster, for å utfordre elevene til å rette på feilen. Oppmuntre dem til å forklare hvorfor det er blitt feil, og hvorfor et alternativt forslag blir riktig.
Å fokusere på to mønster på en gang kan være nokså utfordrende for de yngste barna, men du kan la dem arbeide i par og diskutere med hverandre.
En annen måte å utfordre elevene på er å la den «tomme» brikken stå inne i mønsteret snarere enn på slutten. Dette kan også danne grunnlaget for gode diskusjoner i plenum.
Kopioriginal til mønstrene finner du her.

Gode veiledningsspørsmål

  • La oss se på den øverste delen av dominobrikkene først. Kan du si tallene høyt?
  • Hva kommer etterpå?
  • Kan du si tallene på den nederste delen av brikkene høyt?
  • Hva kommer etterpå?

Mulig utvidelse

La elevene utvikle og forklare egne mønster. De kan overraske deg med svært kompleks tenking. Eksemplene i oppgaven er nokså enkle, med det er rom for å arbeide mye mer avansert for å utfordre elever som har kommet lenger i sin forståelse av tall og tallfølger. For eksempel kan de inkludere addisjon og subtraksjon, partall og oddetall, mønster som utvikler seg rad etter rad, eller rutenettmønster, sånn som dette:

Mulig støtte

For mange elever kan det være nyttig å si tallene i hver tallfølge høyt, og gjennomgå telling i kjente mønster.

Ressursen er utviklet av NRICH

8