Læreplankoblet

Fantastiske former

Stikkord: Prealgebra Addisjon

Aktivitet

De to formene du ser her, har faste verdier:

Thumbnail

Verdien til den røde formen endrer seg i hvert av de tilfellene nedenfor. Kan du finne ut hvilken verdi den har på hver linje hvis verdiene til formene legges sammen?

Thumbnail

 

Starthjelp

  • Hva er summen av de andre formene på hver linje?
  • Hva blir da igjen til de røde formene?

Løsning

a) 1

b) 20

c) 44

d) 16

e) 27,5

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne aktiviteten gir elevene muligheten til å øve seg på addisjon og multiplikasjon og fremhever også det inverse forholdet mellom de to operasjonene. Oppgavene gir dessuten elevene mulighet til å forklare hvordan de jobber, og til å bli kjent med ideen om at symboler (former i dette tilfellet) kan representere tall.

Mulig tilnærming

Skriv ut ark med oppgavene til elevene og pass på at de også har ekstra ark til å notere på.

Det er viktig å snakke med elevene om hvilke strategier de bruker. Inviter gjerne noen elever til å dele sine fremgangsmåter med resten av klassen. Fremgangsmåtene vil variere avhengig av hvilken oppgave det jobbes med, og da kan det være nyttig å diskutere hvorfor noen fremgangsmåter egner seg bedre enn andre i hvert tilfelle. Vær tydelig på at hvilke strategier som brukes er helt opp til den enkelte, men diskuter gjerne hvilke som kan være mest effektive.

Mulig støtte

Du kan la elevene bruke kalkulatorer hvis du vil sette fokus på fremgangsmåten snarere enn aritmetikken.

Ressursen er utviklet av NRICH

8