Læreplankoblet

Et tog av tall

Stikkord: Tallfølger

Problem

En spesiell følge av N påfølgende heltall begynner med 1111 på denne måten:

1111, 1112, 1113, …, (1111 + N – 1)

Hele følgen flyttes D plasser langs tallinja og det første tallet utelates slik at vi får en følge av N – 1 påfølgende tall på denne måten:

1112 + D, 1113 + D, …, (1111 + N – 1) + D

I begge følgene er summen av alle tallene den samme.

Hvilke mulige verdier kan N og D ha?

 

Løsning

Vi setter de to følgene lik hverandre:

\(\begin{align} 1111+\:&1112+1113\:+\:...\:+\:(1111+N-1)\\ =&1112+D+1113+D\:+\:...\:+\:(1111+N-1)+D\\ \end{align}\)

 

\(\begin{align} 1111+\:&1112+1113\:+\:...\:+\:(1111+N-1)\\ =&1112+1113\:+\:...\:+\:(1111+N-1)+(N-1)D \end{align}\)

Trekker fra like tall på begge sider av likhetstegnet, og står igjen med:

\(1111=(N-1)D\)

Faktoriserer vi 1111, ser vi at det kan skrives som produkt på to måter:

\(1111=1111\cdot1\:\land\:1111=101\cdot11\)

Løsning:

\(\begin{align} N-1&=1&\Rightarrow&&N&=2&\land &&D&=1111\quad &Sum\:av\:begge\:følger:\: &2223\\ N-1&=11&\Rightarrow&&N&=12&\land &&D&=101\quad &Sum\:av\:begge\:følger: \:&13398\\ N-1&=101&\Rightarrow&&N&=102&\land &&D&=11\quad &Sum\:av\:begge\:følger: \:&118473\\ N-1&=1111&\Rightarrow&&N&=1112&\land &&D&=1\quad &Sum\:av\:begge\:følger: \:&1853148\end{align}\)

 

Du kan kontrollere summene med formelen for sum av aritmetisk rekke eller med regneark.

 

Ressursen er utviklet av NRICH

10