Læreplankoblet

Ess, to, tre

Aktivitet

Ta en titt på denne videoen:

Finn ut hvordan Felix ordnet kortene for å gjøre dette trikset.

 

Når du har forsøkt en stund, kan du se på hvordan noen andre elever begynte for å finne en løsning.

Håvard begynte slik

«Ess» har tre bokstaver, så den må ligge på den tredje plassen. «To» har to bokstaver, så den må ligge på den femte plassen. «Tre» har tre bokstaver, så den må ligge på den åttende plassen. «Fire» har fire bokstaver, så den må ligge på den tolvte plassen.

Lars begynte slik

Det burde være mulig å arbeide seg bakover, så jeg begynner bare med knekt, dame og konge og ser hva som skjer.

Anette begynte slik

Hvis jeg bare legger kortene fra ess til konge og gjør trikset, vil trikset bli mislykket fordi kortene ikke vises i riktig rekkefølge. Men jeg kan notere meg hvilken rekkefølge kortene kommer i.

 

Kan du bruke de tre metodene til å utføre trikset ved å bruke et annet språk (f.eks. engelsk eller spansk), eller med to ulike sorter, eller i motsatt rekkefølge fra konge til ess, eller andre måter?

 

Starthjelp

Bruk papir og blyant og noter når du arbeider med de tre metodene.

 

Løsning

Vi representerer kortene med tall fra 2 til 10 og A for 1, J for knekt, Q for dronning og K for konge. Med 13 kort lager vi tretten plasser slik:

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Så teller vi plassen for ess som har tre bokstaver og må stå på plass nummer 3:

_ _ A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Vi forsetter å telle fra A med antall bokstaver i tallet 2, som er T-O, altså to plasser:

 

 _ _ A _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _

 

Slik forsetter vi med tallene 3 (T-R-E) og 4 (F-I-R-E):

 

_ _ A _ 2 _ _ 3 _ _ _ 4 _

 

Når vi skal plassere tallet 5 (F-E-M), må vi tilbake til starten etter at vi har kommet til enden av rekken:

 

_ 5 A _ 2 _ _ 3 _ _ _ 4 _

 

Når vi skal plassere 6 (S-E-K-S), må vi passe på å hoppe over de tallene som allerede er plassert, ettersom de forsvinner ut av bunken etter hvert som de blir vist. Seks plasseres derfor slik:

 

_ 5 A _ 2 _ _ 3 6 _ _ 4 _

 

Slik fortsetter utfyllingen til alle kortene er plassert slik:

 

K 5 A 10 2 D 8 3 6 J 9 4 7

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne aktiviteten utfordrer elevene til å visualisere det som skjer når de arbeider med å finne ut hvordan trikset blir gjort. Det er naturlig at de gjerne vil vite hvordan trikset gjøres, og det kan bidra til at de er villige til å streve litt hardere og lenger enn de vanligvis gjør.

På slutten av aktiviteten, etter at de fleste av elevene har løst oppgavene, kan du som lærer hylle innsatsen og utholdenheten deres i arbeidet med oppgavene, og rette oppmerksomheten mot det å takle motstand og ikke gi opp som viktige egenskaper for matematikere.

Mulig tilnærming

Utfør trikset for klassen, eller vis videoen. Del ut kortstokker til klassen slik at hvert elevpar eller hver gruppe har et sett med kort fra ess til konge. Utfordre elevene til å finne ut av hvilken rekkefølge kortene må ligge i for at trikset skal fungere.

Utfordre elevene til å finne ut av hvordan hver metode fungerer. Avslutt aktiviteten med å la dem forklare og demonstrere hvordan de ulike metodene fungerer.

Gode veiledningsspørsmål

  • For Håvards metode: Hvor må esset befinne seg i starten av trikset?
  • For Lars’ metode: Hjelper det å arbeide baklengs?
  • For Anettes metode: Hvorfor vises 3-kortet først?

Mulig utvidelse

Bruk alle de tre metodene til å finne ut hvilken rekkefølge kortene må ligge i hvis man skal vise trikset på et annet språk, i motsatt rekkefølge fra konge til ess, eller med flere sorter med kort.

Mulig støtte

Håvards metode er den enkleste. Forsøk å benytte den med papir og blyant.

 

Illustrasjonsfoto: Jack Hamilton on Unsplash

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9