Læreplankoblet

Vinnersjanse

Aktivitet

Tenk deg at du får en sjanse til å vinne penger, og at du ikke har noe å tape.

Se for deg at du kommer til et rom der noen gir deg 128 kr og seks kort (tre røde gevinstkort og tre svarte tapskort).

Tre svarte kort med teksten "TAP" og tre røde kort med teksten "GEVINST".

Så skal du legge ned kortene, ett etter ett. Du bestemmer hvilken rekkefølge du vil legge dem ned i.

For hvert steg i spillet må du satse nøyaktig halvparten av pengene som du har tilgjengelig.

 • Velger du et svart kort, taper du pengene du har satset.
 • Velger du et rødt kort, får du tilbake det dobbelte av det du har satset. (Du får tilbake pengene du har satset, pluss den summen. Vedder du 64 kr og vinner, vil totalen din øke med 64 kr.)
 • Om du ender opp med mer penger enn du begynte med, får du beholde gevinsten.

Hva vil være den beste rekkefølgen å legge kortene ned i?

Hva ville strategien din vært om du hadde fått fire eller fem røde gevinstkort?

Trekk noen konklusjoner om hvilken strategi du ville bruke, og forsøk å argumentere for funnene dine.

Starthjelp

Se for deg at du begynner med å velge et svart kort, og deretter velger du to røde kort:

Pengene dine

Du satser

Du velger

Resultat

128 kr

64 kr

Svart

– 64 kr

64 kr

32 kr

Rød

+ 32 kr

96 kr

48 kr

Rød

+ 48 kr

Lag en oversikt over resultatet når du legger ned kortene i forskjellige rekkefølger.
Hva legger du merke til?

Hvordan påvirkes den totale summen (pengene dine) av en seier?
Hvordan påvirkes den av et tap?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven kan forbedre elevenes ferdigheter i å beregne proporsjoner, prosent og vekst, og kan oppfordre dem til å bruke multiplikative metoder framfor additive metoder. De kan utvikle resonnering og matematisk argumentasjon som utforsker og utnytter de kommutative egenskapene ved multiplikasjon. Det er også mulig å undersøke en ny type likninger, med ukjente potenser.

Mulig tilnærming

Begynn med å la elevene gjette på løsninger, for eksempel med spørsmål som «er det bedre å legge vinnerkortene tidlig?» Skriv forslagene på tavla.

Deretter kan elevene legge ut kortene sine og beregne gevinstene sine i par eller små grupper. De må notere funnene sine på en systematisk måte. Du kan dele ut konkreter som representerer røde og svarte kort.

Be elevene om å presentere den beste rekkefølgen de finner. Da får de en sjanse til å beskrive tenkingen sin, inkludert hvordan den ble formet av de første antakelsene. Det sikrer også at alle har forstått oppgaven og kan vurdere forskjellige måter å beregne og notere på.

Sluttresultatet bør bli det samme for hver rekkefølge som presenteres. Derfor kan du utfordre elevene til å finne en rekkefølge som gir et annet sluttresultat. Om de ikke kan finne en slik rekkefølge, hvorfor er det slik? Når de har fått mulighet til å utvikle resonneringen sin i små grupper, kan dere ha en klassediskusjon om hvorfor rekkefølgen på kortene ikke påvirker sluttresultatet.

Deretter kan du introdusere tanken om å legge til flere vinnerkort. Noen elever vil kanskje ha litt tid til å undersøke om konklusjonene deres fortsatt gjelder. Andre vil være klar til å gå løs på disse spørsmålene: «Hvor mange gevinstkort må jeg ha for at det skal være mulig å vinne spillet? Hva skjer dersom det er ett tapskort og n gevinstkort?» Foreslå at elevene noterer resultatene sine i en tabell.

Til slutt kan du samle klassen og la elevene presentere og diskutere konklusjonene sine.

Gode veiledningsspørsmål

 • Kan du beregne gevinsten for en spesifikk rekkefølge?
 • La du merke til noe med resultatene? Kan du forklare hvorfor det er slik?
 • Hvor mange gevinstkort må du har for at det skal bli mulig å vinne spillet?
 • Hvor mange gevinstkort må du har for å «nulle ut» et tapskort?

Mulig støtte

For å få elevene til å se at rekkefølgen på kortene ikke spiller noen rolle, kan de ha nytte av en tabell med foreslåtte rekkefølger og tomme celler der de kan notere gevinstene sine. De kan bruke kalkulatorer hvis de strever med det numeriske.

Enkelte elever kan kanskje streve med begrepet innsats. Dette kan dere arbeide med ved å bruke en eksempelrekkefølge med kort, eller ved å introdusere et enklere spill først.

Send inn elevsvar

Til enhver tid vil det være mulig å sende inn løsning på noen av oppgavene på Mattelist.

Elever står fritt til å sende inn egne løsninger, men vi vil også gjerne at lærere sender inn besvarelser fra klassen sin.

Gode løsningsforslag kan bli publisert på sidene. Det kan være stas for klassen, samtidig som at andre elever og lærere kan bli inspirert.


Her er en liten veiledning:

 • Vi ønsker en løsning, ikke kun et svar.
 • Skriv løsningen slik at andre kan forstå hvordan du har tenkt.
 • Send gjerne bilder av arbeidet ditt.
 • Bruk gjerne illustrasjoner, grafer, tabeller, tegninger eller andre ting som viser hvilke hjelpemidler du har brukt i løsningen.
Gode løsningsforslag kan bli publisert på sidene!

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9