Læreplankoblet

Medaljekampen

Aktivitet

Her ser du de topp 10 medaljevinnende nasjonene i de olympiske sommerlekene i 2012:

Medaljeoversikt OL i London 2012

Hvis ditt land ikke står på lista, kan du finne resultatene på nettet og sammenligne dem med resultatene i tabellen.

 • Hvordan tror du at posisjonene er blitt bestemt?
 • Kunne resultatene ha blitt presentert annerledes, slik at en annen nasjon fikk førsteplassen?
 • Hvordan ville det påvirket de andre plasseringene i tabellen?
 • Hvor tror du Norge ligger på tabellen? Hvorfor tror du Norge ligger der?

 

 

Starthjelp

 • Se på det totale antallet medaljer for de forskjellige landene. Finner du noe overraskende?
 • Se på tallene i hver medaljekategori. Hva legger du merke til?

 

Løsning

Gullmedaljene bestemmer rekkefølgen av landene i tabellen.
Men det kunne kanskje vært endret, slik at det var totalen som telte? Eller kanskje noe annet?

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne aktiviteten gir elevene mulighet til å utvikle ferdighetene sine i dataanalyse, og de får øve seg i å vurdere kritisk hvordan data blir presentert for dem.

Mulig tilnærming

Presenter tabellen og be elevene fortelle hva den viser. Forklar hvor den kommer fra, og hvordan den kan ha blitt laget. Oppmuntre elevene til å se på variasjonen i antallet medaljer av hver type, totalen og begge deler.

Gode veiledningsspørsmål    

 • Hva er det som avgjør plasseringen til de forskjellige nasjonene?
 • Er det noen nasjoner som har like mange gullmedaljer, like mange sølvmedaljer, like mange bronsemedaljer?
 • Synes du plasseringene er rettferdige? Hvorfor / hvorfor ikke?

Mulig utvidelse

Oppfordre elevene til å tenke kreativt på et mulig poengsystem, for eksempel 3 poeng for gull, 2 for sølv og 1 for bronse. Be dem undersøke hvordan det vil påvirke nasjonenes plasseringer i tabellen.

Videre utforsking kan gå ut på at elevene skal være rådgivere for de forskjellige nasjonene, og se på hvilke sportsgreiner de bør fokusere på for å få en bedre plassering. Da må elevene finne og vurdere flere opplysninger.

Kan elevene lage et system som kan være mer rettferdig, eller som plasserer favorittnasjonen deres øverst?

Det kan være interessant for elevene å vurdere andre faktorer som kan påvirke en nasjons prestasjoner i OL, slik som folketall og økonomiske forhold. Ekstra interesserte elever kan lese mer her.

Mulig støtte

Oppfordre elevene til å fortelle deg og hverandre hva innholdet i tabellen betyr. Du kan begynne med å stille slike konkrete spørsmål:

 • Hvor mange gullmedaljer har Kina?
 • Hvilket land står øverst i tabellen?

Når elevene har fått godt grep om betydningen av datamaterialet, kan de gå videre til hovedinnholdet i aktiviteten.

 

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9