Læreplankoblet

Skolemat

Problem

En skole i England tilbyr elevene sine de samme rettene til middag hver dag. Elevene kan velge mellom dette:
Forrett: suppe eller salat
Hovedrett: pasta, fiskekaker, pizza, hamburger eller wok
Dessert: riskrem, kake eller fruktsalat
En elev endrer hver rett hver dag, og prøver hver rett etter tur. Det vil si at han går tilbake til suppe dagen etter salat, til pasta etter wok og til riskrem etter fruktsalat.
I dag skal eleven spise suppe, pasta og riskrem.
Hvor mange skolemåltider spiser eleven før han setter seg ned med de samme tre rettene igjen?

 

Løsning

Suppe vil være forrett i annethvert måltid. Pasta vil være hovedrett i hvert femte måltid. Riskrem vil være dessert i hvert tredje måltid.
\(2, 5\) og \(3\) har ingen felles faktorer. Det betyr at eleven vil spise \(2\cdot5\cdot3=30\) skolemåltider (minste felles multiplum) før han får samme kombinasjon av retter.

 

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9