Læreplankoblet

Reisestatistikk

Aktivitet

I tabellen under ser du en oversikt over hvordan barn i England, Wales og Nord-Irland reiser til skolen:

tabell reisemåte
 • Hva er den vanligste måten å reise til skolen på for barneskoleelever?
 • Hva er den vanligste reisemåten for ungdomsskoleelever?
 • Kan du komme på noen grunn til at disse er forskjellige?
 • Hva er den vanligste måten å reise på alt i alt? Kan du forklare hvorfor dette svaret er forskjellig fra svaret på de to første spørsmålene?
 • Hva tror du kategorien «Andre» betyr?

Utfør din egen spørreundersøkelse om hvordan elever reiser til skolen, for eksempel i klassen din eller på hele klassetrinnet ditt. Presenter resultatene dine i en tabell, et diagram eller med en graf. Send oss gjerne funnene dine!

Sammenlign funnene dine med de som står i tabellen over. Du kan se på enten barneskolen eller ungdomsskolen, avhengig av hvor gammel du er.
På hvilke måter er resultatene forskjellige?
Er det noen likheter?
Kan du komme på noen grunner til at funnene dine er forskjellige eller like?

 

Starthjelp

 • Hvordan vil du samle egne data?
 • Hvor mange vil du spørre?
 • Vil du spørre en og en?
 • Hvordan vil du notere og holde oversikt over det de sier?
 • Hvordan vil du finne ut prosenten av elever som reiser på de ulike måtene?

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne aktiviteten gir elevene mulighet til å tolke data og virkelig tenke over grunner til at visse trender oppstår, i stedet for å bare godta resultatene. De får også mulighet til å samle data selv til sammenligning.

Mulig tilnærming

Du kan se på tabellen sammen med klassen og oppfordre elevene til å diskutere spørsmålene i grupper. Dette er en god øvelse før de utfører sin egen spørreundersøkelse. Elevene kan med fordel oppfordres til å til å presentere funnene sine på flere ulike måter, og dere kan lage en utstilling av resultatene i klasserommet.

Etter at resultatene er utstilt (kanskje noen dager senere), kan klassen se på dem sammen. Ved å skrive ut tabellen i oppgaven kan resultatene sammenlignes.

Gode veiledningsspørsmål

 • Hvordan vil du samle egne data?
 • Hvor mange vil du spørre?
 • Vil du spørre en og en?
 • Hvordan vil du notere og holde oversikt over det de sier?
 • Hvordan vil du finne prosenten av elever som reiser på de ulike måtene?
 • Hvordan vil du presentere resultatene eller funnene dine, slik at det blir lett for andre å se det du har funnet ut?

Mulig utvidelse

Elevene kan oppfordres til å finne andre spørreundersøkelser på nettet eller i aviser. Du kan også samle noen artikler for dem og utfordre dem til å stille spørsmål om datamaterialet og måten det er blitt presentert på.

Mulig støtte

Elevene kan få tilgang til dataprogrammer som kan hjelpe dem med å presentere datamaterialet sitt på ulike måter.

 

Ressursen er utviklet av NRICH

8