Kyllinger på ski - sannsynlighet

Aktivitet

Med denne påskeaktiviteten får barn erfaringer med telleremsen, en til en korrespondanse, statistikk og sannsynlighet.

Du trenger:

 • En pose eller boks
 • 10 kyllinger
 • 16 binders i en farge, f.eks. blå, 4 binders i en annen farge, f.eks. rød
 • en tavle, ark e.l. til å holde oversikt over det dere trekker.


Fest binders på beina til kyllingene, slik at det ser ut som de har ski på seg. Fest røde binders på to av kyllingene, og blå binders på 8 kyllinger. Legg kyllingene i en pose. Dere skal trekke en og en kylling ut av posen. Diskuter for hver kylling dere trekker; hvilken farge tror dere det blir på skiene? Spør også “Hvorfor?” for å hjelpe barna til å sette ord på hva de tenker. La barna selv sette ord på hva de tror vil skje. Bruk begreper som vil skje, vil ikke skje, kan skje.

Snakk om hvorfor dere gjetter som dere gjør, og også gjerne om sannsynligheten for å trekke en kylling med svarte ski eller en kylling med rosa snow board! Noter resultatet av trekkingen f.eks. på en plakat eller en tavle. Her får barna erfaringer med en-til-en korrespondanse, da de skal notere en strek for hver trekking. Når dere har trukket alle kyllingene og har resultatet klart på tavlen, oppfordre barna til å fortelle hva dere har funnet ut.

 

438 - Kyllinger på ski II

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

Med denne aktiviteten lager du en kontekst der barn får erfaringer med tellinger, dokumentasjon av resultater, logisk tenking og sannsynlighet: barna kan utforske hva de tror vil skje ved ulike hendelser og bruke begreper som passer til det de tenker.

Aktiviteten innbyr til samtale i grupper der barna må høre på hverandres ideer. Aktiviteten er fleksibel med tanke på at dere kan justere antall kyllinger og farge på ski. Barna kan uttrykke sine ideer på ulike måter, f.eks. med kort, klosser, tellestreker eller tabell.

Gode veiledningsspørsmål

 • Hva tror du vil skje? Hvorfor?
 • Hva vil ikke skje? Hvorfor?
 • Hva kan skje? Hvorfor?
 • Hva kan vi si om den første kyllingen vi trekker?
 • Hva vil helt sikkert skje? Hva vil helt sikkert ikke skje?
 • Hva vil mest sannsynlig skje? Hva vil mest sannsynlig ikke skje?
 • Hva kan vi si om den siste kyllingen vi trekker?
 • Hva trenger vi å vite for å gjette riktig om kyllingene vi trekker?
 • Hva vet vi nå? Enn nå?
 • Når kan vi være helt sikker på hvordan resten av trekkingen/ resultatet blir?
 • Hvordan kan vi bli mer sikker?
 • HVordan blir resultatet om vi gjør det samme en gang til?
 • Hvordan vil resultatet blir om flere har røde ski?

Mulig støtte

 • Noen vil trenge mer støtte til å uttrykke hva de tror, og har behov for mer lukkede spørsmål, f.eks. “Vil kyllingen ha røde eller blå ski?”  og deretter “Hvorfor tror du det?”
 • Noen vil trenge mer støtte til å uttrykke det de tror, og kan f.eks. holde opp en rød eller blå brikke/kloss/kort når de gjetter farge på ski
 • Resultatet av trekingen kan også dokumenteres med klosser, brikker i rød og blå farge.
438 - Kyllinger på ski III

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17