Tenk fort – hvor mange?

Aktivitet

Tre grupper tellebrikker, uordnet på en side, 2x5 på den andre

Du trenger:

  • for eksempel overhead og tellebrikker, smartboard eller klosser med litt størrelse
  • et pledd

NB! Hovedtrekkene i dette opplegget er beskrevet for bruk av overhead. Forslag til tilpasninger hvis dere bruker smartboard eller klosser og pledd, står lenger nede i teksten.

Legg noen tellebrikker på overheaden, og tenn lyset i noen få sekunder før det slukkes igjen. Barna skal prøve å finne ut hvor mange brikker de så. Begynn med et relativt lite antall, og prøv med flere brikker etter hvert. Pass på at du ikke legger først en, så to, så tre … osv. – det er et mønster som mange barn kjenner igjen veldig fort.

Grupper brikkene på ulike måter. Hvordan lønner det seg å gruppere dem for raskest mulig å skaffe seg oversikt? Jo flere brikker det er, jo verre er det å få oversikt over hvor mange det er. Barna kan også erfare at det er lettere å få oversikt hvis vi legger brikkene på en måte som gjør det lettere å telle dem, enn hvis de bare ligger hulter til bulter.

Legg brikkene slik at de er plassert som prikkene på en terning. Er det lettere å se at det er for eksempel fem brikker hvis de ser ut som på terningen? Kjenner barna igjen mønsteret hvis du legger ut to seksere (som på terningen)? Her vil kanskje noen av barna straks se at dette blir 12, fordi de har erfaringer med det fra spill.

På hvilken side av den stiplede linja er det lettest å telle at det er henholdsvis seks brikker og ti brikker?

Seks brikker uordnet på en side, i 2 rekker på 3 på den andre

Prøv også å legge brikkene i rekker med to og to eller tre og tre. Er det lettere å finne ut hvor mange det er når de ligger på den måten?

Her er brikkene lagt slik at de kan ses som tre firere eller fire treere. Kan det hjelpe barna til å greie å finne ut hvor mange brikker det er, uten at de rekker å telle alle?

12 brikker i 3 rekker med 4

Hvis du bruker smartboard: Vis bildet du har laget i noen sekunder, før du tar det bort igjen slik at barna ikke kan se det.

Hvis du bruker klosser og pledd: Pass på at barna ikke ser på mens du legger klossene utover – det må du gjøre i hemmelighet under pleddet. Dra bort pleddet i noen sekunder, og legg det tilbake på plass.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten? 

Sortere og gruppere for å skaffe seg oversikt over en mengde.

Mulig tilnærming

Se an barnegruppa, og eksperimenter litt med hvor mange brikker du kan legge på før det blir for vanskelig for de fleste. La gjerne de flinkeste få briljere litt med at de greier å finne ut større tall.

Mulig utvidelse

La barna legge på brikker og lage utfordringer til de andre. En voksen tar med seg barnet litt bort fra ringen for å bestemme antallet som skal legges på. Barnet må kunne telle opp så mange brikker som han eller hun skal legge på – enten alene eller sammen med den voksne. Bestem gjerne maksimum antall brikker barna kan bruke, sånn at det blir mulig for resten av gruppa å løse oppgaven. Det går an å begynne med maksimum 10 brikker i første omgang.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17