Påskeegg i skålene

Aktivitet

Du trenger:

  • fem egg
  • to skåler i forskjellige farger, f.eks. en rød og en grønn skål
  • ei tovet høne eller lignende

Vis barna fem egg, og tell høyt sammen. Legg to egg i den røde skålen, mens du sier høyt det du gjør. Deretter legger du de tre andre eggene i den grønne skålen. Spør barna hvor mange egg det er i de to skålene til sammen.

To skåler, en rød med to egg og en grønn med tre egg

Tell eggene igjen sammen med barna, slik at de ser at det fortsatt er fem egg totalt.

Still spørsmål som:

  • Hva er forskjellen på innholdet i de to skålene? Hvordan ser dere det?
  • Er det like mange egg i hver skål? Hvordan vet dere det? Hvordan kan vi undersøke det?
  • Hva betyr det at det er like mange? Eller at det er én mer? Hvordan kan vi vise det med fingrene?

Be barna lukke øynene. Du finner nå fram ei høne som legger egg i skålene. Høna legger tre egg i den røde skålen og to egg i den grønne skålen. Legg et ark eller en duk over skålene, slik at barna ikke ser hvordan høna fordeler eggene.

To skåler med egg, tildekket av en serviett

Fortell barna at høna har fordelt de fem eggene på de to skålene, og at det nå er ett egg mer i den røde skålen enn i den grønne skålen. Spør barna hvor mange egg de tror det er i den røde skålen, og hvorfor de tror det. Gi dem god tid til å tenke seg om, snakke med hverandre og fortelle og forklare hva de tror. Oppmuntre barna til å telle og vise på fingrene.

Når barna har resonnert seg fram til en løsning, kan de se oppi skålene.

Gutt løfter på servietten for å se hvor mange egg det er

Dekk til skålene. La høna legge egg på nytt, men nå legger den ett egg i den grønne skålen og fire egg i den røde skålen.

Nå er det fie egg i rød skål og ett i grønn skål

Fortell barna at høna har fordelt de fem eggene på de to skålene på en annen måte enn i stad, og at det nå er tre flere egg i den røde skålen enn i den grønne skålen. Spør barna hvor mange egg de tror det er i den røde skålen nå, og hvorfor de tror det. Gi dem god tid til å tenke seg om, snakke med hverandre og fortelle og forklare hva de tror.

Når barna har resonnert seg fram til en løsning, lar du dem se oppi skålene. Fortsett med flere kombinasjoner, og la gjerne barna lage oppgaver til hverandre.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

Påskeegg i skålene er en aktivitet hvor barna må holde oversikt over et gitt antall, samtidig som de visualiserer en fordeling av antallet. Det å erfare at et antall kan deles opp i mindre deler og så settes sammen igjen til en helhet, er viktig for å forstå addisjon og subtraksjon senere. Vi kaller gjerne denne forståelsen del-del-hel. Ved å forklare hvordan de tenker, og lytte til andre barns måter å tenke på, får barna mulighet til å resonnere seg fram til løsninger på forskjellige måter.

Mulig utvidelse

  • La barna lage oppgaver til hverandre.
  • Høna kan legge flere egg.
  • Høna kan legge egg i flere skåler.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17