Lek med rør

Aktivitet

Du trenger: 

 • flere ulike typer rør, for eksempel doruller, rør inni tørkepapir, rør inni gavepapir, elektrikerrør, ulik hermetikk, takrenner eller rockeringrør

Barn liker ofte å leke med ulike typer rør. De kan rulle dem, blåse i dem, se gjennom dem, bygge med dem, putte ting inni dem og rulle ting oppå dem.

Finn rørene. Denne aktiviteten driver barna stort sett framover selv ved at de fritt får leke med rørene. Personalet beriker leken med kommentarer, spørsmål og nye ideer til videre utforskning. For eksempel kan du oppmuntre barna til å fortelle om rørene og tunnelene de bruker, til å utforske hva som går gjennom, og til å se hva som skjer når de setter dem sammen på nye måter.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

Med denne aktiviteten har barna mulighet til å få erfaringer med å sammenligne størrelser, beskrive egenskaper til former og erfare romlige sammenhenger.

Erfaringer med å sammenligne størrelser:

Barn som lager langt rør av tomme doruller
 • Bruke begreper for å sammenligne størrelser på de ulike rørene, for eksempel smalere, trangere, åpnere, lengre, kortere, tykkere eller tynnere.
 • Sammenligne størrelsen til objekter som de kan putte inn i rørene. Noen er for store til ett rør, men kanskje små nok til et annet rør.
   

Erfaringer med å beskrive egenskaper til former:

Jente jobber med tom tørkerullrør
 • Forstå og utnytte at en sylinder kan rulle, for eksempel ved å tegne en spiral på sylinderen og observere hva som skjer når den ruller.
 • Møte begreper som rund, rett, sirkel, spiral og sylinder.
   

Erfaringer med å beskrive posisjoner:

 • Bruke begreper som på, inni, gjennom, over, under, bratt og flat.
 • Erfare hvordan rørene bør plasseres for at de skal virke sammen slik barna ønsker.
 • Snakke om plasseringen til rørene og hvordan de er plassert i forhold til hverandre.
   

Mulig tilnærming

To barn jobber med et avløpsrør ute

Det kan hende at noen av rørene passer inn i hverandre og gir en teleskopeffekt. Det kan bli utgangspunkt for en samtale om lengde.

Du kan gjøre det mulig for barna å bruke rør og renner til å lede vann, sand, perler og lignende. Barna kan også sende biler og baller gjennom rørene og snakke om det som skjer. De kan for eksempel utforske hvilken vinkel på rørene som gjør at bilene går fortest. Snakk med barna om valgene de gjør for å få rørene til å henge sammen på best mulig måte i forhold til det de skal lede gjennom dem.

Gode veiledningsspørsmål

 • Hva vil skje hvis du bruker andre eller flere rør?
 • Jeg liker at du gjorde sånn. Kan du gjøre det en gang til?
 • Kan du forklare hva du har gjort?
 • Hva vil du gjøre med røret neste gang?
 • Hva kan tunnelen brukes til?
 • Hvordan fant du ut…?
   

Mulig utvidelse

Oppmuntre barna til å dokumentere det de ser og finner ut. Still spørsmål som:

 • Hvordan kan du vise det du har funnet ut eller oppdaget?
 • Hvordan kan vi huske til neste gang det du har funnet ut?

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av NRICH

17