Læreplankoblet

Månene til Vuvv

Aktivitet

Planeten Vuvv har sju måner som går i hver sin bane rundt den (i samme plan).

Månene heter A, B, C, D, E, F og G.

A er nærmest Vuvv, og G er lengst borte.

Fiktiv planet med syv måner

Når to av månene står på rekke med planeten, kalles det måneformørkelse. Når tre av månene står på rekke med planeten, kalles det dobbel måneformørkelse. Når fire måner står på rekke, kalles det tredobbel måneformørkelse, osv. En gang iblant står alle månene på rekke med planeten, og det kalles superformørkelse. Måne A bruker 1 Vuvv-år på en hel runde rundt planeten. Måne B bruker 2 år, måne C bruker 3 år, måne D bruker 4 år, osv. Hvor lang tid går det mellom hver superformørkelse på planeten Vuvv?

Starthjelp

  • Du kan begynne med å se bare på to måner, og finne ut hvor lang tid det tar mellom hver gang de står på rekke med planeten.
  • Hvilke måner kan det være lurt å se på først?
  • Det kan være nyttig å bruke en lommeregner og lage notater etter hvert om det du finner ut.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne oppgaven gir elevene mulighet til å arbeide med gangetabeller, faktorer og multipler. Gjennom et relativt enkelt eksempel får de også arbeide med minste felles multiplum.

Mulig tilnærming

Du kan introdusere aktiviteten muntlig eller på tavla. Etter at elevene har skjønt hva de skal finne ut av, kan de arbeide sammen to og to. Noen kan ha nytte av å bruke en lommeregner, både til å multiplisere med 7 og for å sjekke svarene sine.

Etter en stund ber du elevene fortelle litt om hvordan de arbeider, og hvordan de lager notater underveis. Noen tegner kanskje illustrasjoner, mens andre lager lister med tall. Du kan snakke om fordelene ved de forskjellige framgangsmåtene, og det kan da hende at noen av elevene velger å endre framgangsmåten.

Det er ganske sannsynlig at forskjellige svar dukker opp. Det vil gi god mulighet til å snakke om hva minste felles multiplum er.

Gode veiledningsspørsmål

  • Du kan begynne med å se bare på to måner. Hvor lang tid tar det mellom hver gang de står på rekke med planeten?

  • Hvilke måner kan det være lurt å se på først?

  • Se på to andre måner. Tar det kortere tid for dem å stå på rekke med planeten?

Mulig utvidelse

Du kan fortelle elevene at flere måner har blitt oppdaget rundt Vuvv. Kan de finne ut hvor lang tid det går mellom hver superformørkelse dersom Vuvv også har måner som bruker 8, 9, 10 … år?

Mulig støtte

Noen elever kan begynne med tre eller fire måner før de går videre med større tall.

 

Foto forsidebilde: David Menidrey, Unsplash.com

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9