Læreplankoblet

Turen til sykkelbutikken

Problem

Eg går til sykkelbutikken med ein fart på 4 km/t, og syklar tilbake med ein fart på 18 km/t.

Kva er gjennomsnittsfarten min for heile vegen fram og tilbake, i km/t?

 

Starthjelp

  • Kor langt det er til sykkelbutikken, er ukjent. Men du kan til dømes seie at denne avstanden er x km.
  • Finn eit uttrykk for kor lang tid du bruker på vegen til sykkelbutikken og på vegen tilbake.

 

Løysing

Sett at vegen til sykkelbutikken er x km.
Tida som blir brukt på veg til butikken, er \( x\over 4\)  timer og på vegen tilbake \(x \over 18\)  timer.
Vegen fram og tilbake er \(2x\) km, og tida som blir brukt til saman fram og tilbake, er
\({{x\over 4} + {x\over 18}} = { {9x +2x} \over 36} ={11x\over 36}\)  timar

Gjennomsnittsfarten på denne strekninga er \( {2x \over {11x \over 36}} = {72 \over 11}=6,5\)  km/t.

 

Ressursen er utviklet av NRICH

9,10