Endå ei talfølgje

Problem

Første leddet i ei talfølgjeEi talfølgje er ei følgje der elementa er tal. Viss alle elementa er heiltal, blir kalla følgja ei heiltalsfølgje. Døme på slike følgjer er følgja av primtal og Fibonacci-tala; slike følgjer opptrer gjerne i talteori og kombinatorikk. Meir generelt kan elementa vere reelle eller komplekse tal. av positive heiltal er 6. Resten av ledda følgjer desse reglane:

  • Viss eit ledd er eit partal, divider på 2 for å få neste ledd
  • Viss eit ledd er eit oddetal, multipliser med 5 og trekk frå 1 for å få neste ledd.

For kva verdiar av n vil det n-te leddet bli lik n?

Fleire utforskingsspørsmål:

  • Kva skjer viss vi startar med eit anna tal enn 6?
  • Vil vi alltid finne ein n, slik at \(a_n=n\)?
  • Vil det alltid skje at talfølgja etter kvart byrjar å gjenta seg sjølv?
  • Kva viss vi har andre reglar for \(\)\(a_ {n+1}\)?
  • Lag dine eigne reglar og sjekk!

Starthjelp

 Skriv ledda i følgja, byrj med 6. Sett dei opp slik at du ser nummeret på kvart ledd i følgja.

Løysing

Løysingsforslag 1

 

løsningsforslag 2

 

 

 

Løysingsforslag 2

 

Ledd nummer

Leddets verdi

Utregning

1

6

 

2

3

\(\frac63\)

3

14

3\(\cdot\)5 - 1

4

7

\(\frac{14}2\)

5

34

7\(\cdot\)5 - 1

6

17

\(\frac{34}2\)

7

84

17\(\cdot\)5 - 1

8

42

\(\frac{84}2\)

9

21

\(\frac{42}2\)

10

104

21\(\cdot\)5-1

11

52

\(\frac{104}2\)

12

26

\(\frac{52}2\)

13

13

\(\frac{26}2\)

14

64

13\(\cdot\)5 - 1

15

32

\(\frac{64}2\)

16

16

\(\frac{32}2\)

17

8

\(\frac{16}2\)

18

4

\(\frac82\)

19

2

\(\frac42\)

20

1

\(\frac22\)

21

4

1\(\cdot\)5 - 1

22

2

\(\frac42\)

23

1

\(\frac22\)

I ledd nr. 13 og ledd nr. 16 er det n-te leddet lik n.

Frå og medd ledd nr. 18 vil ledda 4, 2 og 1 blir gjenteke, så det vil ikkje finnast fleire løysingar.

 

Ressursen er utviklet av NRICH

10