Krukka med mange ting (skole)

Aktivitet

Du trenger:

 • ei glasskrukke eller en annen gjennomsiktig beholder
 • mange objekter av samme type som julekuler, lekedyr, mynter, klinkekuler, perler, makaroni, kongler, tau, hyssing, trå eller lignende

Fyll ei glasskrukke eller en annen gjennomsiktig beholder med objekter av samme type og størrelse, f.eks. klinkekuler.  Krukka kan  stå på ei hylle eller på et bord i klasserommet der elevene ser den.

Samtal med elevene om innholdet i krukka. Still elevene spørsmål som:

 • Hvor mange kan det være i krukka?
 • Hvordan kan vi finne ut hvor mange som er i krukka?

Elevene vil synes det er artig å gjette hvor mange det er av noe. Etter hvert vil målet være å anslå en mengde. Det er en strategi som stimulerer kritisk tenkning ved at man vurderer egne og andres forslag. Vent med å åpne krukka og telle objektene. Gi elevene en mulighet til å diskutere og sammenligne strategier for å avgjøre mengder uten å telle. Slike strategier kan være nyttige når det er snakk om veldig mange objekter. Kanskje kan krukka stå noen dager, uten at dere åpner den. Vil elevene holde på strategien sin, eller endre den?

Glasskrukker med perler, lekedyr og julekuler

 

Du kan skifte ut innholdet i krukka daglig eller ukentlig med like mange objekter, men med en annen størrelse enn de som var der fra før, f.eks. klinkekuler én dag og legobrikker en annen dag. Det gir et godt utgangspunkt for å sammenligne erfaringer med ulike objekter.

Du kan stille elevene spørsmål som:

 • Hvordan ser innholdet ut i dag i forhold til hvordan det var i går?
 • Kan vi bruke gårsdagens strategi til å finne mengden?
 • Er det en annen måte som er lurere i dag?


Varier hva du fyller krukka med. Når du fyller krulla med små objekter vil elevene være nødt til å ta i bruk større tall og får erfaring med høye tall. I tillegg vil elevene få erfaringer med volum og måling av volum. Du vil da kanskje oppleve at elevene konkluderer med «jo mindre objekter, jo flere får vi plass til, og desto større tall». Matematisk korrekt er dette det samme som: «Jo mindre måleenhet, desto større blir måltallet.»

Men hva skjer hvis du legger et tau, en hyssing eller en tråd i krukka? Øk vanskegraden med elevenes alder, dette er en oppgave som man kan ta fram igjen år etter år.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

I denne aktiviteten får elevene erfaring med å anslå, telle og sammenligne mengder og tall. Aktiviteten gir dem mulighet til å resonnere, samtale og bruke begreper om mengder.

Elevene får mulighet til å gjøre matematiske erfaringer:

 • Bruke begreper som mindre, større, full, halvfull, tom, flere og færre.
 • Forutse og forklare det som vil skje: Perlene er mindre enn klinkekulene, så da vil det bli plass til flere.
 • Generalisere: Hvis vi putter oppi små ting, vil vi få et større tall.
 • Sette erfaringene i sammenheng. Du kan fokusere videre på måling med vilkårlige enheter, f.eks. hvis elevene fyller en bøtte med sand, eller dere måler en lengde med antall skritt. Elevene erfarer da at de trenger flere spadetak for å fylle bøtta hvis spaden er mindre, og at de får ulikt antall skritt, avhengig av hvem sin fot de bruker, selv om lengden er den samme.

Gode veiledningsspørsmål

Bruk spørsmål som støtter matematisk tenkning og resonnering.

Beskrive

 • Hva legger du merke til?
 • Hvor mange kan du se?
 • Hvordan er disse sammenlignet med det som var i krukka i går?

Resonnere

 • Hvor mange tror du at det er? Og hvorfor tror du det?
 • Kan det være flere eller færre enn 20? Mange eller litt flere/færre?
 • Hvor mange kan vi se, og hvor mange er skjult?
 • Gjettet vi for mange eller for få? Hvorfor ble det slik?

Utvide

 • Er det flere eller færre enn i går? Hvorfor tror du det?
 • Hva skjer med antallet hvis vi fyller krukka med lekebiler/legoklosser/perler/appelsiner?
 • Hvor mange vil vi få plass til i skolesekken, sandkassen, vasken eller en annen beholder?
 • Kan vi telle på en raskere måte enn å telle en og en?

Huske/dokumentere

 • Hvordan kan vi tegne eller skrive ned det du gjettet, slik at andre kan forstå det?
 • Hva har de andre tegnet eller skrevet?
 • Er det mange som har skrevet det samme? Var det noen som var veldig nær eller veldig langt unna?

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

8,9