Midt i blinken

Stikkord: Rom og form

Aktivitet

Lag en stor blink

Lag en stor blink inne eller ute ved å tegne med kritt på asfalt, tusj på ark, en pinne i sanden eller ved å tråkke i snø. Blinken består av flere sirkler utenpå hverandre. Før dere setter i gang med å lage blinken så er det fint å først se på sirkler sammen med barna og snakke om hvordan en sirkel ser ut. Legg gjerne vekt på at sirkelen er helt rund. Oppmuntre barna til å først gå i en sirkel med museskritt eller til å tegne en sirkel i lufta. På den måten sikrer du deg at barna har et felles utgangspunkt for aktiviteten.

Dere kan tegne sirklene på frihånd, eller tegne ved å bruke hyssing. Hvis dere bruker en hyssing så kan to barn holde en ende hver. I den ene enden knyter du fast en tusj eller et kritt. Det første barnet holder hyssingen i ro ved sirkelens sentrum, mens det andre barnet holder hyssingen stramt og går rundt og tegner på papiret eller asfalten. På denne måten lager dere en stor passer og resultatet blir en sirkel. I neste runde kan hyssingen være noe kortere eller lengre, og dere lager da en sirkel innenfor eller utenfor den første. Hvis dere tegner sirkelen for frihånd så er det lett at den blir litt mer humpete, men fremdeles rund og flott. I prosessen med å tegne blinken kan dere stille barna spørsmål som:

 • Hva tenker du? Hvorfor blir det sånn?
 • Kan du fortelle meg om ...?
 • Hva skjer hvis ...? ...vi har lengre tau? ... beveger oss andre veien?
 • Hva ligner formen på? Hvordan vil du beskrive den?
 • Hva betyr det å være helt rund?

Finn runde ting

Når blinken er ferdig tegnet kan du be barna finne runde ting i barnehagens inne eller uteområde. Du kan gjerne også spe på med runde ting hjemmefra for å berike utvalget. Runde ting kan for eksempel være et egg, et plastfat, ei kjegle, en ring, ei drue, ei flaske, en plastkopp, et beger, en termos, ei kålrot, ei pute, et telys, en teiprull, en appelsin, en ball osv.

Snakk med barna om tingene de har funnet, og oppmuntre dem til å sette ord på hva som gjør tingene runde og hvor de er runde. Barna vil på denne måten studere tingenes egenskaper mer nøye og de vil se etter likheter og ulikheter. I samtalen er det viktig å vektlegge å inkludere alle i aktiviteten og at barna blir interessert i hverandres resonnement. Ta utgangspunkt i barnas allsidige respons og bruk barnas forslag i den videre samtalen. Du kan gjerne også bringe barnas oppmerksomhet mot hvilke av gjenstandene de tror vil trille godt og hvorfor de triller godt.

Barn tegner blink med kritt på asfalt.
Barna tegner blinken på frihånd og starter med å markere sentrum. Sammen diskuterer de hva det innebærer at blinken er rund og hvordan de skal tegne flere sirkler utenpå hverandre. Barna har funnet mange runde ting og lagt de utover utebordet. Hvilken gjenstand triller best, tro?

Trill i vei

Legg frem alle runde ting som du og barna har samlet. La barna, en etter en, få velge seg en gjenstand og trille denne inn i blinken. Still gjerne spørsmål som:

 • Hvorfor valgte du den gjenstanden?
 • Hva tror dere andre kommer til å skje?
 • Hva skjedde når gjenstanden ble trillet? Ble du overrasket?
 • Hva vil du endre på til neste gang?

Når barna har trillet alle gjenstandene kan dere samle dem sammen og begynne aktiviteten på nytt. På denne måten får barna anledning til å velge andre gjenstander enn forrige gang og dermed gjøre seg flere erfaringer. Noen barn vil kanskje trille den samme gjenstanden, men endre måten de trillet den på, ved å for eksempel bruke mer kraft i dytten. Barna vil etter hvert oppdage at noen gjenstander egner seg bedre for å treffe blinken enn andre, og at gjenstandene vil trille forskjellig eller kanskje ikke i det hele tatt.

Barn som triller runde ting på blink
Barna erfarer at gjenstandene triller forskjellig. Noen ting triller godt, noe triller mindre godt og noe triller overraskende godt.

Lærerveiledning

Hvorfor jobbe med denne aktiviteten?

I Rammeplanens fagområdet «Antall, rom og form» står det at barna skal holde på med «lekende og undersøkende arbeid med sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling». I denne aktiviteten får barna utforske begrepet rund på varierte måter gjennom kroppslige erfaringer og rike samtaler. Barna er først aktive med å lage en stor rund blink, deretter finner de gjenstander som har noe rundt ved seg, og til slutt triller de alle de runde gjenstandene inn i blinken. Gjennom denne lekende og undersøkende aktiviteten vil barna erfare at noen gjenstander er helt runde, andre er litt runde, noen gjenstander triller jevnt og rett mens andre triller på skrå, rundt og rundt, eller hulter i bulter.

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna undersøker og gjenkjenner egenskaper ved former og sorterer dem på forskjellige måter, og at barna skal  stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger». Midt i blinken legger til rette for undersøkende arbeid med former, og gir barna muligheten til å argumentere og resonnere rundt formen rund og hvorfor runde ting triller godt eller ikke godt.

Mulig tilnærming

Denne aktiviteten kan gjennomføres på ulike måter og til ulike årstider. For eksempel kan dere lage en mindre blink inne i barnehagen på ark, eller en større blink i barnehagens uteområde med kritt, eller tråkke en kjempestor blink i snø i enden av akebakken. Hvis dere lager blink i nederst i akebakken kan barna selv forsøke å ake inn i sentrum av blinken. Da vil de erfare at de må beregne farten gjennom hvor de starter i bakken.

Gode veiledningsspørsmål

Spørsmål som kan stilles når/hvis dere tegner blink:

 • Hva tenker du? Hvorfor blir det sånn?
 • Kan du fortelle meg om ...?
 • Hva skjer hvis ...? ...vi har lengre tau? ... beveger oss andre veien?
 • Hva ligner formen på? Hvordan vil du beskrive den?
 • Hva betyr det å være helt rund?

Spørsmål som kan stilles når dere triller:

 • Hvorfor valgte du den gjenstanden?
 • Hva tror dere andre kommer til å skje?
 • Hva skjedde når gjenstanden ble trillet? Ble du overrasket?
 • Hva vil du endre på til neste gang?

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

17