Kjempespor

Stikkord: Utematematikk

Aktivitet

En morgen fant barna et kjempestort fotspor i sanden.

et kjempestor i sanden, en gutt legger hånden sin i sporet

Å la barn undre seg over fotsporet og fabulere rundt hvem som kan ha gått der, kan være starten på en felles, utforskende aktivitet som kan inkludere mange barn. Med utgangspunkt i barnas ideer, kan dere f.eks. utforske og samtale om:

  • Har du sett et slikt fotspor før noe sted?
  • Hvem sitt fotspor kan det være?
  • Hvem sitt fotspor kan det ikke være?
  • Hvordan kan vi undersøke om det er noen i barnehagen sitt fotspor?
  • Hvor mange av dine fotspor får plass inne i kjempens fotspor? (areal)
  • Hvor langt er fotsporet? Mål med dine egne føtter (lengde).
  • Hvor høy kan kjempen som har gått her være?
  • Hvordan kan vi finne ut hvor høy kjempen er?
  • Vil kjempen få plass inne? Hvor høy må døren være for at kjempen skal komme seg inn? Enn sengen til kjempen?
  • Hvordan kan vi vise hvor høy vi tror kjempen er?

 

Lærerveiledning

Rammeplanen sier blant annet at personalet skal bruke naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til matematisk tenkning. Ansatte kan legge til rette for lekende og utforskende arbeid til fagområdet ved å intensjonelt iscenesette en situasjon med et kjempespor som kan føre til kreativ og matematisk utforskning.
 

Å utforske med sansene

En lekende og utforskende tilnærming til kjempens fotspor, kan bidra til å stimulere barnas nysgjerrighet og motivasjon for fagområdet antall, rom og form. Et kjempespor kan også passe godt til de yngste barna i barnehagen. Barna kan se på, ta på og utforske fotsporet med kroppen og sansene sine, og de får både visuelle og taktile erfaringer dersom de følger omkretsen av sporet med hendene eller setter sin egen fot oppi eller ved siden av fotsporet for å sammenligne størrelsen.
 

Hvor høy er kjempen?

Dersom barna vil finne ut hvor høy kjempen er, kan de få erfaringer med å sammenligne størrelser og det som kalles forholdstall. Vi benytter forholdstall i mange praktiske situasjoner, f.eks. når noe skal forstørres eller forminskes – både et bilde og en oppskrift. Forholdstall er altså et tall om angir hvor mange ganger en tallstørrelse inneholder en annen tallstørrelse. Mange barn vil kunne foreslå eller forstå at hvis kjempens fotspor er 6 ganger så lang som sitt eget fotspor, så er kjempen kanskje også 6 ganger så høy som meg. Dersom vi tilbyr barna et tau, kan vi måle et barn med tauet og legge det 6 ganger etter hverandre på bakken for å finne ut hvor høy kjempen kanskje kan være. Etterpå kan man bruke taulengden som viser kjempens høyde til å sammenligne med høyden til andre ting, for eksempel en dør, en bil, en seng, et hus eller et tre.

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

17