Barfotsti

Stikkord: Utematematikk

Aktivitet

Å la barn leke seg med en barfotsti legger til rette for at barna får varierte og rike erfaringer, avhengig av hva personalet velger å presentere på stien og hva de vil fokusere på og hvilke spørsmål de vil stille. En barfotsti kan være både inne og ute.

En barfotsti passer godt til de yngste i barnehagen, og de trenger ikke gå på stien. De kan se på den, ta på den, smake på den og krabbe over den også. De kan utforske barfotstien med kroppen og alle sansene sine, og de får både visuelle og taktile erfaringer.

4 bilder av barns føtter i sand, på gress, på en stubbe og på en melkekasse

Hensikt

I denne aktiviteten får barna gjøre kroppslige erfaringer med ulike typer materiale, og de får erfaring med hvordan vi kan beskrive ulike egenskaper. Da må de benytte begreper som myk, hard, spiss, rund, ruglete, glatt, kald, varm og lignende. I matematikk er det viktig å få erfaring med å legge merke til detaljer og kunne skille ulike egenskaper fra hverandre. Eksempler på dette kan være å skille sylinder fra ei kule, oppdage mønster, finne feil i en programmeringssekvens og skille relevant informasjon i problemløsningssituasjoner.
 

Lærerveiledning

Rammeplanmål

Fagområdet handler om å oppdage, utforske og skape strukturer og hjelper barna til å forstå sammenhenger i naturen, samfunnet og universet.

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med sammenligning og sortering, og personalet skal bruke naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til matematisk tenkning.

Du trenger

Ulike typer materialer eller overflater med variert overflatestruktur, for eksempel gress, sand, grus, is, vann, bark, brostein, mose, kongler, trevirke, plast, bobleplast, strie, fjær, dørmatte, yogamatte, madrass, osv. Her er det bare kreativiteten som setter grenser.
 

Aktivitet

Lag barfotstien og la barna få utforske materialene med både hender og føtter. Kanskje du kan de som vil gå barfotstien i blinde første gang?
Underveis på stien kan barna oppmuntres til å beskrive hvordan det kjennes ut.
Bruk selv begreper som mykt, hardt, spisst, rundt, flatt, på skrå, ruglete, bølgete, våt og tørr.
 

Still spørsmål som:

  • Hvordan kjennes det ut?
  • Hvordan kjennes det ut hvis vi løper fort eller sakte over ...?
  • Er dette materialet hardere eller mykere enn ...? Hvordan vet du det?
  • Hva annet er mykt/hardt?
  • Hvor er det spisst/rundt/flatt?
  • Hva var best å gå over? Hvorfor?
  • Hva var vondt å gå over? Hvorfor?

 

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

17