Multilink-klosser

Aktivitet

Bruk 36 multilink-klosser.

36 multilink-klosser

Oppgave 1
Hvor mange ulike prismer kan du lage? Eksempler: (\(6\cdot6\cdot1\)) eller (\(3\cdot6\cdot2\)).

Oppgave 2
Bygg ulike tårn av multilink-klosser der antallet klosser i hver etasje danner forskjellige tallfølger. Suder figurene A, B og C, og prøv å finne ne sammenheng med tallene i tabellen.

  1 2 3
A 1 3 5
B 1 4 10
C 1 5 14
Tårn av multilink-klosser
  • Kan du fortsette tabellen?
  • Hvilke mønster legger du merke til?
  • Forklar hvorfor mønstrene oppstår. 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Denne aktiviteten gir elevene mulighet til å utforske sammenhenger i tall, og de kan oppfordres til å gjøre noen generaliseringer. Elevene kan få hjelp til å stille sine egne spørsmål og mulighet til å forfølge sin egen nysgjerrighet. Oppgaven krever en viss utholdenhet.

Mulig tilnærming

Med yngre elever kan det være en fordel å starte med færre antall klosser i oppgave 1. Det gjelder også om elevene har liten erfaring med utforsking i matematikk, eller ikke er vant til å dele sine matematiske tanker og ideer.

Etter at elevene har arbeidet med oppgaven en stund, kan det være hensiktsmessig å diskutere i fellesskap hva de har gjort, og hvordan de kan skriftliggjøre det de har funnet ut.

Gode veiledningsspørsmål

  • Fortell meg hva du har lagt merke til om antallet klosser.
  • Hva mer kan du utforske?

Mulig utvidelse

La elevene bygge sine egne figurer, finne tallfølger og generalisere.

Mulig støtte

Noen elever kan ha nytte av å bruke konkreter, og de trenger kanskje hjelp til å bygge figurene på bildet.

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9