Hvor går flyturen?

Aktivitet

Hvor flyr folk fra London? Vi har samlet inn data om antallet fly som fløy til hvert kontinent fra Londons flyplasser i 2017.

Her er fire framstillinger av dataene:

Sektordiagram
framstilling av statistikk med verdenskart
Statistikk framstilt med sirkler
Søylediagram med logaritmisk y-akse

Hvilken informasjon kan du trekke ut fra hver framstilling?

Hva er bra med hver av framstillingene?

Hva er dårlig med hver av framstillingene?

Hvem kan ha laget disse framstillingene, og med hvilket formål?

Kan du lage en bedre framstilling?

Trykk her for å se det originale datasettet

Kontinent Antall flyvninger Prosentandel
Europa 374 496 67,8 %
Innenlands 57 866 10,5 %
Asia 52 336 9,5 %
Nord-Amerika 52 259 9,5 %
Afrika 11 925 2,2 %
Sør-Amerika 2 059 0,4 %
Oseania 1 441 0,3 %

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Vi presenteres stadig for informasjon i form av grafer og diagrammer, både i aviser, på TV og på internett. Denne oppgaven inneholder data som er framstilt og kan tolkes på flere måter. Når elevene arbeider med oppgaven, kan de få utviklet sin kritiske sans. Det er mange utfordringer og problemstillinger knyttet til måten dataene er presentert på.

Mulige tilnærminger

Du kan skrive ut en kopioriginal som viser framstillingene.

Introduser elevene for oppgaven med den korte informasjonen som gis på oppgavesiden. Gi så hver elev en av framstillingene. La hver enkelt finne ut hvilken informasjon denne framstillingen gir. Deretter kan elevene arbeide i grupper på fire, sammenligne framstillingene, og se om de kan trekke ut mer informasjon når de har alle framstillingene samlet.

Når de har gjort det, kan du spørre: «Hvordan kan disse framstillingene hjelpe dere, hvis dere vil finne ut hvor flyene fra London går?»

Be så elevene om å kritisere de fire framstillingene av dataene. De kan jobbe med én framstilling om gangen, og dele tankene sine med klassen før de fortsetter. Det kan være nyttig å bruke oppgavearket som du finner lenger oppe på siden. Spørsmål som «Hva forteller disse dataene oss?», «Hva forteller disse dataene oss ikke?», og «Hvilke spørsmål kan vi stille om disse dataene?», kan stimulere elevene til å tenke kritisk om meningen bak dataene. Et annet spørsmål som også kan stilles, er: «Hvordan vil en skikkelig god framstilling av disse dataene se ut?»

Til slutt kan elevene få se den originale tabellen med data, og du kan spørre: «Viser disse framstillingene dataene på en god måte?»

Gode veiledningsspørsmål

  • Hva forteller de faktiske dataene oss?
  • Hva påstår de ulike framstillingene av dataene at de forteller oss?
  • Hva (hvis noe) er feil eller misvisende med framstillingene?

Mulig støtte

Elevene kan prøve å lage sine egne framstillinger av dataene, og sammenligne dem med framstillingene i oppgaven.

Ressursen er utviklet av NRICH

Læreplankoblet
9,10