Førerprøve

Problem

Her er to sektordiagrammer med data om fem kjøreskoler.

To sektordiagram

Hvilken kjøreskole har høyest andel beståtte førerprøver? 

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9