Læreplankoblet

Strategisk avrunding

Aktivitet

«Strategisk avrunding» er et avrundingsspill for to spillere. Dere trenger et spillebrett som spillerne deler på, og en 0–9-terning. Ett ark er nok til tre spill.

Den første spilleren triller 0–9-terningen to ganger og velger hvilket tosifret tall han/hun vil lage med de to sifrene han/hun fikk. Så må spilleren avrunde dette tallet til nærmeste tier, finne riktig sirkel på arket og skrive inn tallet i en av de to halvsirklene. Den andre spilleren triller terningen to ganger når det er hans/hennes tur, og gjør det samme.

Når det er skrevet to tall i en sirkel, er den full. Den spilleren som skrev det siste tallet i sirkelen, får ett poeng (selv om det første tallet ble skrevet av den andre spilleren).

Spillet er over når alle sirklene er fulle. Tell opp poengene for å finne vinneren.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne oppgaven?

Spillet tilbyr en kontekst som gir elevene mye øving i å avrunde et tall til nærmeste tier. Spillet gir dem mulighet til å utvikle resonneringen sin ved å snakke om strategier for å vinne poeng mens de spiller.

Mulig tilnærming

Begynn med å spille i hel klasse. Vis spillebrettet på tavla, og be noen elever om å trille terningen. Klassen må så foreslå hvilket tosifret tall de kan lage, hvor de skal plassere tallet, og hvorfor.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvilke tosifrede tall kan du lage med sifrene du trillet?
  • Hvor kan det være lurt å plassere tallet ditt?
  • Hvilke to siffer håper du å få neste gang?
  • Hvorfor valgte du den sirkelen?

Mulig utvidelse

Tre mer avanserte utgaver av det samme spillet finnes i listen over kopioriginaler:

  1. Avrunding til nærmeste hundre. Denne gangen skal spillerne trille terningen tre ganger hver, og lage et tresifret tall. Tallet skal så avrundes til nærmeste hundre. Spillerne må ta strategiske avgjørelser om hvor de skal plassere tallet.
  2. Avrunding til nærmeste hele tall. Spillerne triller terningen to ganger, og plasserer ett siffer på hver side av desimaltegnet. De avrunder tallet de har valgt til nærmeste hele tall, og plasserer det i den passende sirkelen.
  3. Avrunding til nærmeste tidel. Spillerne triller fortsatt terningen to ganger, men bestemmer seg så for i hvilken rekkefølge de vil plassere sifrene etter desimaltegnet. Når de har laget et tall med to desimalplasser, må de avrunde det til nærmeste tidel, og plassere det i en passende sirkel.
  • Hvilke andre variasjoner kan elevene finne på selv?
  • Hvordan blir det hvis de bruker andre terninger?
  • Hvilke spillebrett trenger de da?

Mulig støtte

Be elevene om å spille i grupper på fire, et par mot det andre. Parene får da mulighet til å diskutere strategier seg imellom mens de spiller.

Ressursen er utviklet av NRICH

8,9