Matematisk sansetavle

Stikkord:

Aktivitet

Å la barna leke seg med en sansetavle kan bidra til å stimulere barnas nysgjerrighet og motivasjon for antall, rom og form. En sansetavle legger til rette for at barna kan få varierte og rike erfaringer innenfor ulike matematiske områder, avhengig av hva personalet velger å feste på sansetavlen og hvilke spørsmål personalet stiller. En sansetavle passer godt til de yngste barna i barnehagen. Barna kan se på, ta på og utforske sansetavlen ved å bruke kroppen og sansene sine, og de får både visuelle og taktile erfaringer. En sansetavle kan plasseres både inne og ute og bør være i barnas høyde.

Bildet under viser et eksempel på en matematisk sansetavle. Vi bruker denne tavlen som eksempel for å beskrive to aktiviteter.

Matematikksenterets sansetavle

Sammenligne hjul

Nederst til høyre på tavlen er det festet fem forskjellige hjul. Hjulene kan fungere som utgangspunkt for utforsking og sammenligning. Når barna får leke med hjulene, oppdager de at noen hjul triller fram og tilbake, mens andre hjul i tillegg roterer 360 grader. Noen hjul er større enn andre, og de har også ulik farge. De fem hjulene på tavlen har ulik form og ulike egenskaper. Ved å stille åpne spørsmål kan en støtte barna i å rette fokus mot detaljer som gir dem erfaringer med å undersøke, gjenkjenne egenskaper og sortere former.

Spørsmål som kan stilles er:

 • Har du sett slike hjul før?
 • Hvilket hjul liker du best? Hvorfor det?
 • Hvordan kjennes dette hjulet ut?
 • Hva er likt og hva er forskjellig med hjulene?
 • Hvilket hjul tror du triller raskest? Hvorfor det?
 • Hva kan en gjøre med hjul?
 • Hvordan ville sykkelen din vært om hjul var firkantet/trekantet? 
Forskjellige små hjul

Den mystiske luka

Midt på tavlen er det ei luke som kan åpnes. Bak luka finnes en plastlomme der en kan plassere et bilde som kan byttes ut. Bildet kan være “dagens tall” eller “dagens form”. Ved å plassere noe nytt bak luka hver dag stimulerer vi barnas nysgjerrighet. Vi bruker dagens tall som eksempel. La oss si at dagens tall er 5. Barna får i oppdrag å finne tallet 5 på brettet. Hvor mange 5 finner de? Vi ser at det er flere måter å representere tallet 5 på. På tavlen har vi representert 5 med fem terningprikker, tallsymbolet 5 og 5 hjul.

For at barna skal få erfare ulike måter å uttrykke mengden 5 på, kan dere stille spørsmål som:

 • Hva kan fem prikker på terningen ha med tallet 5 å gjøre?
 • Kan du finne en gjenstand det er fem av på brettet?
 • Finnes det en annen måte å lage fem på?
Rød luke med hengsler og lås

Lærerveiledning

Rammeplanen sier blant annet at personalet skal:

 • bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen
 • bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til matematisk tenkning
 • styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger med utgangspunkt i barnas uttrykksformer
 • legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barnas lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler

En sansetavle er et eksempel på lek og utstyr som kan engasjere de yngste barna i å utforske matematikk gjennom å leke, sanse og bruke hele kroppen. Ved å velge et gjennomtenkt materiale på sansetavlen kan personalet la de yngste barna utforske matematiske sammenhenger. En sansetavle gir for eksempel rike muligheter for å løse små problemer som låser og håndtak. Det kan også bidra til at barna oppdager matematiske sammenhenger, som at en handling utløser en bevegelse. For eksempel dersom barnet snurrer på et hjul vil det gå rundt, og dersom man trykker på en bryter kommer en lyd. Personalet støtter barnas utvikling når de gjenkjenner matematikken i barnas verden, når de anerkjenner barnas egne initiativ og når de tilrettelegger for videre utforskning ved å sette ord på det barnet gjør, bruker matematiske begreper reflektert og aktivt, og stiller åpne spørsmål.

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

17