Taulek i revehiet – Er du like lur som reven?

Stikkord:

Aktivitet

Reven er en luring som har mange innganger og utganger i hiet sitt. Ta med tau i tursekken og la barna finne ulike veier gjennom «revehiet». 

Tre barn beveger seg gjennom hinderløype med tau.

Barna på bildet har blitt inspirert av historien om «Den fantastiske Mikkel Rev» av Roald Dahl. Reven i historien har mange innganger og utganger i revehiet sitt for å slippe unna bøndene som vil fange ham. Barna på bildet har blitt enige om et felles startpunkt på klatrestativet som de leker er inngangen til «hiet». Deretter klatrer de ulike veier gjennom klatrestativet. Men hvordan kan de være sikker på at de har funnet forskjellige veier gjennom «hiet»?  

Men hva skal de med tauet? Personalet kan berike barnas lek og legge til rette for matematiske erfaringer ved å la barna bruke et tau. Ved hjelp av tauet blir det enklere å se de ulike veiene gjennom «hiet», og å samtale om dem.

Gutt kryper gjennom klatrestativ

Når barna klatrer gjennom klatrestativet på ulikt vis, utvikler de sin romforståelse. Fagområdet antall, rom og form handler om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger. Personalet skal legge til rette for matematiske erfaringer gjennom å berike barns lek og hverdag med matematiske ideer og utdypende samtaler (s.54).
Inviter barna til å delta i samtalen ved å stille spørsmål som:

  • Fortell meg om veien du gikk gjennom hiet!
  • Hva er likt med din vei og en annens vei? Hva er forskjellig?
  • Hvordan kan vi se om veien gjennom hiet er lik en annen vei?
  • Hvordan kan vi se om veien gjennom hiet er forskjellige fra en annen vei?
  • Hvor mange ulike veier kan vi finne?

Lærerveiledning

Ifølge rammeplanen skal personalet bruke matematiske begreper reflektert og aktivt i hverdagen. Når barna skal beskrive og samtale om veien de har gått gjennom «hiet», er det lett å bruke ord som hit, dit, her, der og lignende. Personalet kan støtte barnas begrepsutvikling ved å aktivt bruke begreper om rekkefølge, retning og plassering. Relevante begreper er først, deretter, sist, høyre, venstre, på skrå, gjennom, mot, fra, motsatt retning, samme retning, gjennom, inni, utenfor, rundt, over, under, på, mellom, foran, bak osv.

Når barna sammenligner veiene gjennom «hiet» får de erfaringer med ordene likt og forskjellig. Mange barn forstår når noe er helt likt og helt forskjellig, men med denne aktiviteten kan de også få erfaringer med delvis likt og delvis forskjellig. I aktiviteten kan barna erfare at selv om starten på to veier gjennom klatrestativet er lik, så kan veiene dele seg og bli forskjellige fra ett bestemt punkt i klatrestativet.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

17