Matematikksenterets matematikkmaskin

Aktivitet

Du trenger:

 • Skjerm til å vise film
 • Eventuelt ekstra materiell som egner seg til å telle med (f.eks. tellebrikker, legoklosser e.l.)

Matematikksenteret har vært på besøk i Espira-parken med Matematikk-maskinen sin. Denne aktiviteten innebærer å se de tre filmepisodene sammen med barna, undre seg og lage hypoteser om hva Matematikk-maskinen gjør og hvordan Matematikk-maskinen fungerer. Episodene bør sees i rekkefølge, men dere trenger ikke å se dem samme dag. Aktiviteten legger vekt på at barna kan dele sine ideer med hverandre og fokuserer ikke på riktige eller gale svar.  Vi oppfordrer dere til å lage deres egen matematikk-maskin eller komme med forslag til andre ting Matematikksenterets matematikk-maskin kan gjøre.

Episode 1

Episode 2

Episode 3

Ved å stille åpne spørsmål og undre seg sammen kan barna få erfaringer med å resonnere, dele sine ideer og argumentere. Samtidig er det mulig å få erfaringer med en rekke matematiske ideer knyttet til telling og sammenligning av mengder, form og størrelser.

Vi anbefaler at den voksne har sett gjennom filmene på forhånd og har notert seg når man vil trykke pause og hvilke spørsmål dere vil stille barna. Vi anbefaler å stille åpne spørsmål, som f.eks.:

 • Hva tror du kan skje nå?
 • Hvorfor tror du det blir slik?
 • Er det noe som ikke kan skje? I så fall, hvorfor ikke?
 • Hva tror du skjer hvis vi putter noe annet inn i maskinen?

Vi har også noen forslag til stopp-punkt der vi mener det er gode muligheter for å la barna undre seg og komme med forslag, men vi oppfordrer dere til å være åpen for når barna vil stoppe og for barnas innspill underveis. Det kan hende de finner andre interessante ting enn det vi foreslår!

Lærerveiledning

Episode 1

Innhold:

Camilla putter grønne kleshengere inn i maskinen og det kommer ut en kleshenger mer for hver gang. Tell gjerne høyt sammen med Camilla og Oda. De grønne og rosa kleshengerne har lik form, men ulik farge. Med de grønne blir det lagt til en, med de rosa blir det lagt til to. Hypotesen til Oda og Camilla er at ulik farge gir ulik funksjon. De bestemmer seg derfor for å prøve noe med en annen farge for å se hva som skjer. De putter en blå ball inn i maskinen. Legg merke til at den blå ballen og kleshengerne har både ulik farge og ulik form. Vil dette gi en annen funksjon enn med kleshengerne? Svaret kommer i episode 2.  

Matematiske ideer og begreper:

 • Begreper relatert til antall: en mer, en til, to til, flere, å telle fra 1 - 7
 • Begreper relatert til form: farge, form, kule
 • Begreper relatert til rom: inn, ut, gjennom

Slik gjør du:

Gjør klar til å vise film-episode 1. Les gjennom forslag til stopp-punkt og åpne spørsmål  på forhånd.

Gjør barna oppmerksomme på at dere kan stoppe underveis om de har forslag og ideer.

Vi foreslår at dere stopper når Camilla eller Oda stiller “Hva tror du?”-spørsmål.

Vi oppfordrer dere til å la alle barn komme til orde med sine ideer, for det er ikke et rett eller feil svar i disse situasjonene.

Forslag til noen stopp-punkt:

 • Tid: 3.20 - Hva tror dere kommer til å skje når Camilla putter inn tre kleshengere?
  Gjenta gjerne ovenfor barna det som har skjedd rett før, nemlig at en kleshenger ble til to, og at to kleshengere ble til tre.
 • Tid: 4.10 - Hva tror dere skjer når vi putter inn fire kleshengere? På tidspunkt 5.05 kommer det ut fem kleshengere. Still gjerne barna spørsmål som:
  • Ble det så mange hengere som du trodde? Hva ble ev annerledes?
  • Hva vil skje videre?
  • Hvor lenge tror dere maskinen kan holde på?
 • Tid: 5.25 - Camilla og Oda har bestemt seg for å prøve med rosa kleshengere i stedet. Still gjerne barna spørsmål som:
  • Hva tror dere kommer til å skje nå? Hvorfor tror du det?
  • Den rosa kleshengeren har samme form som den grønne, men de har ikke lik farge. Tror du dette kan utgjøre en forskjell?
  • Er det noen som tror noe annet nå som vi har hørt hverandres forslag?
 • Tid: 6.30 - Camilla har puttet tre rosa kleshengere inn i maskinen. Still gjerne barna spørsmål som:
  • Hva tror dere kan skje nå?”
  • “Hvorfor tror du det?”

På dette tidspunktet kan flere ideer stemme. Det kan f.eks. komme ut 5 kleshengere - i så fall har maskinen lagt til 2. Det kan også komme ut 9 kleshengere - i så fall har maskinen multiplisert med 3.

 • Tid: 9.20 Camilla har puttet inn en blå ball. Den skiller seg fra kleshengerne med både form og farge. Diskuter med barna hva dere tror skjer nå. Svaret kommer i neste episode.

Episode 2

Innhold:

Camilla putter inn en blå ball i matematikkmaskinen og det kommer ut to baller. Deretter putter hun inn to baller og får fire, fire baller blir åtte, åtte baller blir 16 osv. Maskinen lager dobbelt så mange baller. Deretter putter Camilla inn en plankebit. Da får de ut den samme plankebiten pluss en til som er like bred og høy, men dobbelt så lang. Diskuter så med barna hva dere tror skjer når Camilla putter inn begge disse plankebitene inn i maskinen. Svaret kommer i neste episode.

Matematiske ideer og begreper:

 • Begreper relatert til antall: hvor mange?, dobbelt så mange, telle i mønsteret 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 osv.
 • Begreper relatert til form: kule, rund, flat, like stor, dobbelt så lang, lang, like høy, like bred

Forslag til noen stopp-punkt og åpne spørsmål:

 • Tid: 0.40 - Camilla har puttet en blå ball inn i maskinen, men Oda og Camilla er usikre på hva som kommer til å skje nå siden ballen har både ulik form og ulik farge fra kleshengerne som de brukte i episode 1. Still gjerne barna spørsmål som:
  • Hva skjedde med kleshengerne?
  • Hva er annerledes med ballen?
  • Hva tror du kommer til å skje nå?
  • Hva tror du ikke kan skje?
  • Hvorfor tror du det? Hvorfor tror du ikke det?
 • Tid: 1.10 - Det kom to baller ut av maskinen. Still gjerne barna spørsmål som:
  • Hva skjedde nå?
  • Hva er likt med det som skjedde med kleshengerne?
  • Hva gjør maskinen annerledes når Camilla putter inn baller?
 • Tid: 02.05 - Camilla putter fire baller inn i maskinen. Still gjerne barna spørsmål som:
  •  “Hva tror dere kan skje nå?”.
 • Tid: 3.15 - Legg merke til at Oda forsøker å vise det dobbelte med fingrene sine. Hun benytter seg av parkobling for å finne ut om det er like mange. Dette er en av mange ulike strategier. Dersom noen av barna også har lagt merke til Oda sin strategi, kan det hende de gjør det samme for å vise hvordan de tenker. Denne strategien er litt vanskeligere når dere skal doble åtte, men er mulig dersom dere bruker to barn/flere hender. Still gjerne barna spørsmål som:
  • Hva gjør Oda med fingrene sine?
  • Hva gjør dere når det er vanskelig å telle?
 • Tid: 4.50 - Det kommer 16 blå sirkler på skjermen samtidig som Oda og Camilla teller ballene. Camilla sier at hun tror det heter “dobbelt så mange”. Still gjerne barna spørsmål som:
  • Hva legger du merke til med de blå sirklene?
  • Hva kan “dobbelt så mange” bety?
  • Kan du vise meg “dobbelt så mange”?
 • Tid: 5.22 - Oda lurer på hva som er det dobbelte av 16. Vurder om dere vil forsøke å finne det ut sammen. Still gjerne barna spørsmål som:
  • Hvordan kan vi finne ut hvor mange dobbelt av 16 er?
  • Hvordan kan vi telle noe som det er mye av?
  • Hvordan kan vi telle noe som flytter på seg? (slik som baller og sau)

Dersom dere har noe materiell tilgjengelig, kan dere forsøke å sette fram 16 objekter på en rekke og deretter lage en kopi av rekken ved siden av ved hjelp av direkte sammenligning, for så å telle opp.

 • Tid: 6.50 - Camilla velger å putte en plankebit inn i maskinen i stedet. Still gjerne barna spørsmål som:
  • Hva er forskjellen mellom en ball og en plankebit?
  • Hva tror du kommer til å skje nå?
 • Tid: 7.45 - Oda tar ut to plankebiter som er like høy og bred, men har ulik lengde. Still gjerne barna spørsmål som:
  • Hvordan ser vi at noe er like stort?
  • Hvordan kan vi finne ut om noe er like langt?

Episode 3

Innhold:

Camilla putter en plankebit inn i matematikkmaskinen. Det kommer da ut to plankebiter som ikke er like store. Det er den samme plankebiten som kommer ut, pluss en til som er like bred og høy, men dobbelt så lang. For hver gang de putter inn plankene, får de ut de samme som de puttet inn pluss en ny som er like bred og høy som de andre, men dobbelt som lang som den forrige.

Deretter prøver de det samme med en melkekartong og med en sjokolade. Det blir dobbelt så mye melk selv om ikke melkekartongen blir dobbelt så lang. Sjokoladen blir halvert - hva kan ha skjedd med maskinen? Episoden slutter med at Camilla og Oda ber barna komme med forslag til hva mer en matematikkmaskin kan gjøre ved å skrive en kommentar. Kanskje kommer det flere episoder?

Matematiske ideer og begreper:

 • Begreper relatert til antall: en til, flere
 • Begreper realtert til form: dobbelt så lang, lengde, bred, høy, neste, forrige, lik, forskjellig
 • Begreper relatert til rom: 0,5, halv, liter, dobbelt så mye, gram, mindre, halvparten så mye, 200 - 100 - 50

Forslag til noen stopp-punkt og åpne spørsmål:

Tid: 2.25 - Camilla har puttet inn to plankebiter. Oda spør “Hva tror du kommer til skje?”. På dette tidspunktet kan flere ideer stemme. Vi har tegnet to alternativ:

Skisse av plankebiter

Tilby gjerne barna f.eks. Legoklosser til å vise hva de tror kan komme til å skje…

 • Tid: 5.30 - Oda tar ut fire planker og viser at den nye planken er dobbel så lang som den forrige. Still gjerne barna spørsmål som:
  • Hva tror dere kan skje dersom Oda og Camilla putter inn de fire bitene?
  • Hvor lang blir den neste?
  • Tror du den får plass i maskinen? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Tid: 6.20 - Camilla putter inn en halv liter melk. Camilla tror det kommer mer melk, og Oda tror det kommer en lang melk. Still gjerne barna spørsmål som:
  • Hva tror du kommer til å skje nå?
  • Hvordan tror du en melkekartong som er større/mindre/lang vil se ut eller kjennes ut?
 • Tid: 9.20 - 9.30 - Oda har puttet den store sjokoladen sin inn i maskinen. Still gjerne barna spørsmål som:
  • Hva tror du kommer til å skje nå?
  • Er det noe som er annerledes nå enn de andre gangene?
  • Hva kan komme til å skje hvis de fortsetter slik?
 • Tid: 11.30 - De oppdager at matematikkmaskinen ikke virker. Still gjerne barna spørsmål som:
  • Hva tror dere kan ha skjedd?
  • Hvorfor tror du det?
  • Hvordan kan vi sjekke det?
  • Har vi noen tips til Oda og Camilla?

 

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17