Former med tau

Aktivitet

Du trenger:

 • Langt tau                                
 • Stort utendørsområde

Barn liker å leke med tau, hyssing og bånd av ulike slag. I denne aktiviteten får barna muligheten til å lage og beskrive todimensjonale former, som trekant, firkant, hjerte, sirkel.

Finn fram et tau (f.eks. et hoppetau, en line eller lignende) som er minst tre meter langt, og knytt endene sammen slik at det blir en stor løkke. La tre eller fire barn holde tauet i lufta og lage en form. De kan holde i tauet med en eller to hender. Der de holder tauet, blir det et hjørne, og der tauet er rett, blir det kanter. Bildene under viser hvordan barna har laget en trekant og en sekskant.

Når barna sammen har laget en form, kan de «fryse» formen ved å holde den så stille som mulig. Snakk sammen om hva barna legge merke til med formen. De kan også legge formen på bakken. Be dem lage ulike former med tauet, og snakk sammen om hva formen ligner på. Barna kan endre på hjørner og kanter og beskrive det som skjer.

Vær tydelig på begrepsbruken, og legg til rette for at barna selv oppdager at i former med bare rette kanter vil antall kanter gi navnet på formen. En form med fire rette kanter kalles firkant, en form med ti rette kanter kalles tikant, osv. Det er fascinerende at antall kanter og antall hjørner alltid er likt i todimensjonale former.

Still slike spørsmål:

 • Fortell meg om formen dere har laget. Hva ligner den på?
 • Hva kan vi kalle formen?
 • Kan dere lage en femkant, stjerne, sirkel, hjerte eller en annen form? Hvorfor er det enkelt å lage noen former, men vanskelig å lage andre?
 • Kan vi lage en annen form som har fire kanter, men som ser annerledes ut?
 • Hvor mange kanter har formen vi har laget? Hvordan vet du det?
 • Hva skjer hvis vi flytter eller krysser armene?

Barna kan videre i aktiviteten få erfare at en løkke kan gi former med ulikt areal, selv om omkretsen er den samme. Når de går inn i formen de har laget, vil de oppdage at i noen former er det god plass til alle, mens det i andre former er trangt. På bildene under har barna først laget et smalt rektangel og etterpå en sirkel. Tauet er hele tiden like langt, og det betyr at omkretsen er den samme. Ved å bevege seg inni de to formene får barna mer boltreplass i sirkelen.

barn i sirkel

Still spørsmål som:

 • Hva kan vi gjøre med formen for å få bedre plass?
 • Hvilken form kan vi lage som gir plass til bare to?
 • Hvilken form kan vi lage som gir plass til alle barna og alle voksne?
 • Hvor mange barn får vi plass til inni formen uten at den endrer seg?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

Med denne aktiviteten har barna mulighet til å få erfaringer med å lage ulike former, gjenkjenne former og sette navn på former. De får også erfaringer med å beskrive likheter og ulikheter, samt beskrive posisjon og sammenligne størrelser.

Erfaringer med å lage, gjenkjenne og sette navn på former:

 • Telle kanter og hjørner på formene barna lager
 • Bruke begreper som trekant, firkant, rund, rett, hjørne, rett kant og buet kant
 • Telle kanter for å finne ut hva formen heter

Erfaringer med å beskrive posisjoner som beskriver rom og romlige begreper:

 • Bruke begreper som inni, utenfor, til høyre, til venstre, åpen, lukket

Erfaringer med å sammenligne størrelser:

 • Bruke begreper som større, mindre, lengre, kortere, smalere, bredere, trang

Mulig utvidelse

1. Legg formen dere har laget, på bakken.

 • Hva skjer med formen nå?
 • Hopp inn i og ut av formen på ulike måter, og løp langs kanten på formen. Hvor er hjørnene, og hvor er kantene? Hvor mange hjørner og kanter har formen?
 • Vri og snu på tauet for å lage nye former. Utforsk hva som skjer med tauet, og snakk om rette kanter og buede kanter

2. Lag former etter en mal.

Vis barna bilder av former og oppmuntre dem til å lage like former med tauet. For eksempel kan du vise dem former som disse:

former med tau 3
 • Hvor skal vi begynne?
 • Hva legger dere merke til?
 • Hvordan kan vi lage den rette kanten og den buede kanten?

3. Dokumenter det vi gjør.

 • Ta bilder av formene som barna lager, slik at dere kan se på dem i ettertid. La barna telle antall kanter og hjørner slik at de oppdager at former med samme navn (f.eks. firkanter) kan se veldig forskjellige ut.
 • Spor kantene på formene med kritt, pinne i sanden, tusj på gråpapir eller lignende.

Mulig støtte
Om det er vanskelig for barna å forstå hva de skal gjøre, kan du modellere aktiviteten før du lar dem leke med tauene.

 

Send inn elevsvar

17