Hva med en seigmann?

Stikkord: Kombinatorikk

Problem

Thomas har 8 gule, 4 røde og 4 grønne seigmenn i en papirpose.
Hva er det minste antallet seigmenn han må ta ut for å være sikker på at han får minst én i hver farge?

 

Løsning

Dersom Thomas tar ut 12 seigmenn, kan han få alle 8 gule seigmenn og alle 4 røde seigmenn, eller alle 8 gule seigmenn og alle 4 grønne seigmenn.
Det vil si at dersom Thomas tar ut 12 seigmenn, kan han ikke være sikker på at han får minst én av hver farge.
I hvert av tilfellene vil de 4 siste seigmennene være i samme farge, så ved å ta ut en 13. seigmann kan Thomas være sikker på at han har minst én av hver farge.
Derfor må Thomas ta ut 13 seigmenn.

 

Ressursen er utviklet av NRICH

Læreplankoblet
9