Mål tiden!

Aktivitet

Du trenger:

 • Samlinger av ulike småting, som klinkekuler, skjell, knapper, korker, eller steiner
 • Ulike beholdere, som skåler, kurver, plastbokser eller krukker
 • Ulike redskaper til å måle tid, for eksempel timeglass i ulike størrelser eller digital stoppeklokke
 • Ark og blyanter som barna kan bruke til å notere på, hvis de vil

Hva er egentlig tid? La barna få si hva de tenker på når de hører ordet tid. I denne aktiviteten kan dere utforske begrepet tid ved å finne ut hvor mye man rekker å gjøre i løpet av et tidsrom, eller hvor lang tid man bruker på å gjøre noe. Barn liker å fylle beholdere med ulike ting. Bygg videre på denne interessen ved å tilby utstyr som timeglass og stoppeklokker, slik at barna kan ta tiden og finne ut hvor lang tid det tar å fylle en beholder.

Plasser et utvalg av ulike tidsmålere (forskjellige timeglass, digitale stoppeklokker) ved siden av samlinger med småting. Still spørsmål som «hvor mange ting tror du at du klarer å putte i beholderen før tiden er ute / før sanden renner ned?».

For å oppmuntre til matematisk tenkning kan du be barna om å  

481 - mål tiden

a) Beskrive

 • Fortell meg hva du gjør.
 • Hvor mange klinkekuler klarte du å putte oppi før sanden rant ned?
 • Hvor mange klarte du i forrige runde?
 • Hva vil du prøve neste gang?

b) Resonnere

 • Hvem har flest klinkekuler i sin beholder? Hvordan vet dere det?
 • Hva kan du gjøre for å være sikker på at du klarer flere i neste omgang?
 • Hva må du gjøre for at det skal bli færre?

c) Dokumentere

 • Hvordan skal du huske hvor mange klinkekuler du klarte å legge i beholderen i løpet av den tidsperioden?

Mulig utvidelse

 • Hva kan skje hvis du bruker en annen tidsmåler?
 • Hva kan skje hvis du bruker bare én hånd / begge hendene til å fylle beholderen?
 • Hva kan skje om dere er flere som fyller samme beholder?
 • Hva kan skje hvis du velger en annen beholder?
 • Hva kan skje hvis du velger for eksempel knapper i stedet for klinkekuler?
481 - mål tiden

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

I denne aktiviteten får barna mulighet til å trene på telling og kardinalitet når de må telle antall objekter de legger i beholderen. Slike øvelser bidrar til at de kan utvikle seg fra å ramse opp tilfeldige tall, til å kunne nevne ett tall pr. objekt de teller (parkobling). Etter hvert vil de forstå at det siste tallet de teller, viser til antallet av hele mengden (kardinaliteten). Kanskje vil de også oppdage at store objekter tar mer plass i en beholder enn små objekter, og slik gjøre seg erfaringer med volum.

Aktiviteten kan også bidra til at barna forstår måling, siden de må sammenligne tid og måle tid ved hjelp av ulike måleredskaper. Undre dere sammen: Hvor lenge er egentlig ett minutt? Hvor mange objekter kan jeg legge i beholderen i løpet av denne tiden? Å knytte fysiske handlinger til tidsbegrepet hjelper barna til å få en konkret erfaring med noe så abstrakt som tid.

Gode veiledningsspørsmål 

 • Hvor mange klinkekuler kan du ta ut av beholderen før sanden renner ned?
 • Hvor lang tid tar det å flytte alle klinkekulene?
 • Hvor lang tid tar det å flytte halvparten av klinkekulene?
 • I stedet for å spørre om «hvor mange» kan du spørre: Hvor lang tid tar det å legge 20 klinkekuler i beholderen? Det er en større utfordring fordi barna selv må finne en måte å måle tiden på. Her kan en digital stoppeklokke være mer hensiktsmessig enn et timeglass. Denne utfordringen kan føre til at barna forsøker å legge kulene i beholderen raskere og raskere. Hvordan kan de vite at de gjør det raskere?
 • Interessen for å måle tid og utføre handlinger kjapt kan også videreføres til andre hverdagsaktiviteter, for eksempel: Kan dere rydde raskere enn dere gjorde i går?

 

Send inn elevsvar

17