Vekslende gjennomsnitt

Stikkord: Gjennomsnitt

Problem

Gjennomsnittet av fire tall er 48.
Hva vil gjennomsnittet bli dersom vi trekker 8 fra hvert av tallene?

 

Løsning

For å finne gjennomsnittet ble de fire tallene lagt sammen og delt på 4. Dette ga oss gjennomsnittet 48.
Før summen ble delt på 4 må den ha vært \(4\cdot48=192\).
Ved å trekke 8 fra hvert av tallene, blir summen redusert med \(4\cdot8=32\). Den nye summen blir da 192-32=160.
Det nye gjennomsnittet blir dermed \(\frac{160}4=40\).

 

Ressursen er utviklet av NRICH

Læreplankoblet
8,9