Kajas dadler

Problem

Gjennomsnittsmassen til fem enorme dadler var 50 g.
Kaja spiste en av dadlene. Gjennomsnittsmassen til de fire gjenværende var 40 g.
Hva var massen til daddelen som Kaja spiste?

 

Løsning

Total masse til de fem opprinnelige dadlene var \(5\cdot50\:g=250\:g\).
Total masse til de fire gjenværende dadlene var \(4\cdot40\:g=160\:g\).
Derfor var massen til daddelen som Kaja spiste, \(250\:g-160\:g=90\:g\).

 

Ressursen er utviklet av NRICH

Læreplankoblet
9