Hvilken beholder rommer mest vann?

Stikkord: Måling

Aktivitet

Du trenger

 • En kanne med vann
 • Transparente beholdere med ulik form og størrelse

Beskrivelse

Barn liker ofte å leke med vann og å helle, fylle og tømme beholdere. Du kan lage en vannstasjon der barna har tilgang til en kanne med vann og beholdere med ulik form og størrelse. Litt konditorfarge i vannet kan gjøre det lettere for barna å se mengden av vann i beholderne.

Inviter barna til å utforske, ved å stille slike spørsmål:

 • I hvilken beholder (glass, flaske, kopp) tror du det er plass til mest vann?
 • Hvorfor tror du det?
 • Hvordan kan vi finne det ut?
 • Hva legger du merke til ved de ulike beholderne?
 • Hva er likt og forskjellig med de ulike beholderne?
 • Hvorfor når ikke vannet like høyt opp i alle beholderne, selv om vi tømmer like mange kopper i hver?

Mulig utvidelse

 • Hvis vi skal ha med saft til alle barna i barnehagen – hvilken beholder bør vi bruke for å få med oss mest mulig?
 • Hvor mange kopper med saft vil vi få fra de ulike beholderne?
 • Hvordan blir det hvis koppen er større? Hvis den er mindre?
 • Kan vi sortere beholderne i rekkefølge fra den som rommer minst, til den som rommer mest?
 • Hvordan kan vi sortere beholderne på en annen måte?
 • Hvordan kan vi merke beholderne på en måte slik at vi husker hvor mye de rommer?

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

Med denne aktiviteten får barna erfaring med volum ved å sammenligne ulike former og størrelser og bruke begreper knyttet til det. Gjennom felles samtale kan barnas beskrivelser gradvis avansere fra ord som større eller mindre, til ord som tynnere, smalere, videre, høyere og lavere. Aktiviteten er også en god anledning til å la barna få erfaringer med begreper som sylinder, pyramide og prisme (avhengig av formen du har valgt på beholderne). Når barna må forklare hvorfor eller hvordan de vet at én beholder rommer mer enn en annen, øver de på å resonnere og argumentere. Det er viktig matematisk kompetanse, som igjen kan føre til at de oppdager sammenhengen mellom beholderens grunnflate og dens volum. Hvis dere teller antall kopper som går med for å fylle opp en beholder, eller hvor mange kopper en beholder kan fylle, vil barna i tillegg få erfaring med parkobling og kardinalitet.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17