Gylne bønner

Aktivitet

Du trenger:

 • Gylne bønner
 • Tellebrikker, melkekorker eller annet tellemateriell
 • Velg gjerne et materiell som barna har et forhold til fra ei bok eller en annen aktivitet. Gylne bønner kan lages av spraylakkerte kaffebønner.
 • Kort med tall og tallmønstre organisert på ulike måter

  Det kan være tallsymboler, terningmønstre, mønstre som geometriske figurer, trillebår osv. Kortene kan lages med tusj, runde klistremerker på ark eller med digitale verktøy. Dere kan variere størrelsene på sirklene, bruke ulike farger og ulik plassering.

Eksempel på tallkort:

tallkort

Barn liker gjerne å organisere eller telle ting som de kan ta på og flytte rundt på. I denne aktiviteten får de mulighet til å organisere gylne bønner på mange ulike måter, og de kan selv utforske sammenhenger i tall og mellom tall.

Legg en stor haug gylne bønner og en stabel kort tilgjengelig for barna. Barna har nå frihet til å utforske bønnene og kortene slik som de selv ønsker. La kreativiteten blomstre, og vær aktiv som samtalepartner for barna. Dette er en aktivitet som drives fram av barna selv, men som voksen må du være lydhør overfor barnas initiativ, resonnement og forklaringer. Sett ord på det barna gjør, og still spørsmål eller kommentarer som utvider og beriker utforskingen:

 • Fortell meg om bønnene dine.
 • Fortell meg om kortene du har valgt. Hvorfor valgte du disse kortene?
 • Hva kan du gjøre for å være sikker på at du har like mange bønner som …?
 • Hvordan vet du hvor mange det er?
 • Kan du vise hvor mange med fingrene? Eller på andre måter?
 • Hvordan kan du finne ut om det er flere eller færre enn …?
 • Hvor er det like mange? Hvordan vet du det?
 • Kan du organisere bønnene på en annen måte?
 • Hvordan blir det hvis du får en til?
 • Hvor mange bønner er det i trillebåra di? Hvis du får en til? Eller hvis en faller av?
 • Hvordan kan du få like mange bønner som …?
 • Se på Kaspers bønner. Hva har han gjort?
 • Hvis du flytter rundt på bønnene på kortet, er det da fortsatt like mange? Hvorfor / hvorfor ikke?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

I denne aktiviteten vil barna få erfaringer med å lage mengder, endre mengder, telle og bruke tallord i varierte situasjoner. De yngste barna kan legge riktig antall bønner på hvert kort ved å bruke parkobling. Da legger de én bønne på hver prikk til alle prikkene er dekket. Eldre barn kan telle prikker og finne like mange. Da må de beherske tallremsen og forstå at det siste tallet de teller, forteller antallet. Ved å vise antall med fingrene, endre mengder, fortelle om sine oppdagelser og sammenligne tall vil barna utvide sin tallforståelse.

Noen av tallkortene har også tallsymboler. For å utvikle forståelse av disse symbolene er det essensielt at barna får varierte erfaringer med å koble symboler sammen med mengden de representerer. Symbolet «5» står for alle mengder der det er fem av noe. Mengdene kan organiseres svært forskjellig, og kan bestå av ulike gjenstander. Fem små kaffebønner og fem lastebiler er altså like mange, selv om kaffebønnene og lastebilene ikke er like i seg selv. Gjennom varierte og meningsfulle møter med både like og ulike mengder vil barna etter hvert utvikle denne abstrakte tallforståelsen.

Mulig tilnærming

Matematikken i denne aktiviteten kan like gjerne komme fra ting barnet har samlet selv, som gjennom de gylne bønnene som er introdusert av den voksne. Du kan gjerne oppmuntre barna til å lage mønstre og rekkefølger med bønnene, dersom de ikke gjør det av seg selv. Oppmuntre barna til å tegne mønstrene sine hvis de vil. Du kan som en variasjon legge noen bønner i en boks eller pose og be barna gjette hvor mange det er, før de får muligheten til å finne det ut selv.

Mulig utvidelse

Barna kan skrive eller tegne hvor mange gylne bønner de har, eller de kan ta bilder av ulike løsninger. Du kan videre introdusere terning i aktiviteten og sammen med barna lage egne spill. For eksempel kan dere lage et spill der antall øyne på terningen avgjør hvor mange bønner som skal legges i trillebåra. Hvem kommer først til 10?

475 - terning

Send inn elevsvar

17