Ball i bøtta

Stikkord: Tall og telling

Aktivitet

Å kaste ball er en aktivitet de fleste barn synes er artig. Aktiviteten trener øye–hånd-koordinasjon, men hvorfor ikke stimulere tallforståelsen samtidig?

Du trenger:

 • Bøtter merket med tall fra 1 til 6
 • 6 baller
 • En stor terning

Merk 6 bøtter med et tallsymbol fra 1 til 6. La barna få prøve å stille bøttene i rekkefølge, gjerne litt opp fra bakken, for eksempel på melkekasser eller en benk. Fyll en kasse, et ballnett eller en annen beholder med seks baller. La det første barnet kaste terningen. Hvis terningen viser 5, skal barnet nå forsøke å kaste 5 baller i bøtte nr. 5. Barnet kan prøve flere ganger. Når alle ballene er i bøtta, kan du oppmuntre barnet til å telle hvor mange det er. Barnet legger så alle ballene tilbake i beholderen. Nå er det neste barn sin tur. Barnet kaster først terningen og deretter like mange baller som antall øyne i tilhørende bøtte.

Still spørsmål eller kommentarer som utvider og stimulerer barnas tallforståelse:

 • Hvilket antall tror du terningen viser?
 • Kan du finne bøtta med dette tallsymbolet?
 • Fikk du flere eller færre øyne på terningen enn forrige kast? Hvordan vet du det?
 • Hvilken bøtte er det (andre, tredje, femte)?
 • Hvor mange baller skal du kaste i bøtta?
 • Nå har du kastet tre baller, hvor mange flere må du kaste?
 • Hvor mange baller er det i bøtta nå?
 • Hvis vi tar ut to baller, hvor mange er det igjen i bøtta?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

Rammeplanen legger vekt på at barna skal leke og eksperimentere med tall, mengder og telling (Rammeplanen, 2017, s. 54).

Kardinaltall

Ved å koble tallsymbolet med et antall (fem baller i bøtte nr. 5) erfarer barna at tallsymbolet representerer en mengde med fem enheter (kardinaltallet). «Fem» er dermed ikke bare er navnet på den femte ballen, men forteller hvor mange baller det er til sammen. For at barn kan utvikle en slik forståelse, må de få mange erfaringer med mengder, og samtidig mulighet til refleksjon og samtale rundt det de opplever.

Når barna kan flytte på, ta på eller peke på det de teller, blir det enklere å holde oversikt over objektene, slik at ingen blir utelatt i tellinga, og ingen blir talt flere ganger.

Ordinaltall

Ved å plassere bøttene i rekkefølge kan barna i tillegg få erfaringer med tallenes plassering i tallrekka: den første, den andre, den tredje, osv. Den samme opplevelsen av rekkefølge kan barna få når de selv står i kø for å vente på tur til å kaste.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17