Sett fjær på høna

Aktivitet

Med denne aktiviteten kan dere leke og eksperimentere med tall, mengde og telling, og barna får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på.

Du trenger: 

  • Fjær
  • Klesklyper
  • Lim
  • Farget papir eller papp
  • Tusj

Forarbeid: 

Lim fjær på klesklypene. Klipp ut høner i papir og skriv på tallsymboler og prikker/tellestreker.

Aktivitet

Barna kan gjerne være med på forarbeidet til aktiviteten. Oppmuntre barna til å lage ulikt antall prikker eller tellestreker på alle hønene. Diskuter hvordan dere kan vite at alle hønene er forskjellige.

Legg klesklypene med fjær i en skål eller haug. Legg hønene med tallsymbol/prikker ned. Trekk en høne etter tur og sett på like mange fjær på høna som tallsymbolet viser. 

Trekk en høne og snakk sammen om hvor mange fjær den skal ha. Tell prikker og tell opp like mange fjær som dere fester på. Trekk neste høne og snakk sammen om dere tror denne skal ha færre eller flere fjær? Når dere har festet fjærene kan dere sammenligne antallet. Dere kan også sortere hønene etter ulike kriterier.

 

439 -Sett fjær på høna II

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

Denne aktiviteten tilbyr en lekende tilnærming til tall, mengde og telling og ulike måter å uttrykke dette på. Aktiviteten er designet slik at barn kan se antall på ulike måter for å støtte utviklingen av barnas forståelse for den abstrakte ideen tall. 

Gode veiledningsspørsmål:

  • Hvordan kan vi finne ut hvor mange fjær denne høna skal ha? 
  • Skal denne høna ha flere enn den vi trakk i stad? Hvor mange flere? 
  • Er det like mange fjær uansett hvilken farge fjærene har? 
  • Hvordan kan vi sortere hønene?
  • Er det noen høner som passer sammen?

 

439 - Sett fjær på høna

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17