Mønster og symmetri på egg

Stikkord: Mønster Symmetri

Aktivitet

Du trenger:

 • Små gjenstander i ulike farger, f.eks. brikker, knapper, perler, fargede steiner o.l.
 • Omrisset av et egg, du finner eksempler som kopioriginaler

Skriv ut eller tegn av egg-malen. Legg fram ulike objekter fra barnehagehverdagen som dere pynter egget med. Mange vil velge å pynte egget med selvvalgte mønstre. Et mønster kan for eksempel være et repeterende mønster: gul, rød, gul, rød, gul, rød, gul, rød. Bruk aktivt begreper som beskriver hvordan barna pynter egget. Relevante begreper kan være: annenhver, hver tredje, en mer, vokser, gjenta, større, på linje, på skrå, sikk sakk, symmetrisk, midten, oppover, nedover, til venstre, til høyre. 

437 - Mønster og symmetri på egg II

Starthjelp

Du kan inspirere barna ved å pynte et egg selv mens du sier høyt hva du gjør.

Du kan starte på et mønster som de kan jobbe videre med på ulike måter. For eksempel kan de kopiere mønsteret, utvide det eller lage sitt eget mønster inspirert av ditt mønster.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

Fagområdet antall, rom og form omfatter lekende og undersøkende arbeid med blant annet mønster. Vi omgir oss med mønster og matematikk er mønster. Mønster er regelmessig og forutsigbart. Ved å utforske mønster får barn mulighet til å  observere, lage hypoteser, eksperimentere, oppdage og skape. I denne aktiviteten får barn mulighet til å oppdage mønster, fortsette mønster og utvide mønster når de:

 • kopierer mønstre ved å sette sammen én og én enhet til en større helhet.
 • utvider mønstre som andre har laget, ved å fortsette med én og én enhet. Det krever at barna har forstått hvordan mønsteret er oppbygd.
 • finner regelen i et repeterende mønster, for eksempel «det er annenhver blå og grønn», eller «det er rød, gul, blå, rød, gul, blå, igjen og igjen».

Still spørsmål som:

 • Hva legger du merke til med mønsteret?
 • Kan du fortelle om fargene i mønsteret?
 • Hva er likt med disse mønstrene? Hva er forskjellig?
 • Hva skjer hvis …?
 • Hva kommer nå? Hvordan vet du det?
 • Hva er regelen i mønsteret ditt?
 • Hva vil du kalle mønsteret ditt?
 • Ser du noe som er feil i mønsteret? Hvordan kan du fikse det?

Mulig utvidelse

Tilby barna mer kompliserte repeterende mønstre, som ABCD og ABBA, og varier materialet de har tilgang til. Lag mønster både inne og ute i barnehagen. Utvid mønstrene til å inkludere rytmeleker og bevegelser. Skriv ned mønstrene med symboler barna selv finner på, og snakk om hva de representerer. Lag speilsymmetriske mønstre ved å inkludere speil i mønsterlagingen. Diskuter mønstre i historier og vers.

Oppmuntre barna til å dokumentere det de ser og finner ut. Still spørsmål som:

 • Hvordan kan vi huske dette mønsteret?
 • Hvordan vil du vise fram mønsteret ditt?
 • Hvordan kan vi skrive ned mønsteret?
 • Mulig støtte
 • Kan du lage et mønster med to farger? Enn med tre?

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17