Hvor mange diamanter?

Aktivitet

Du trenger:

 • «Diamanter» eller «gullklumper», mynter, perler, nøtter eller steiner av noenlunde lik størrelse, ullballer, korker, knapper, centikuber eller lignende
 • Kopper til å dekke over objektene

Aktivitet

Barn liker lek som handler om å gjemme og lete etter ting, for eksempel å lete etter en hemmelig skatt med mynter eller diamanter. Denne aktiviteten oppmuntrer barna til å gjenkjenne en mengde uten å telle.

Legg tre kopper over henholdsvis én, to og tre diamanter. Løft opp en av koppene, og la barna få en rask titt for å se hvor mange diamanter det er under koppen. Sett koppen raskt tilbake. Spør barna hvor mange diamanter de så. La oss si at barna svarer: «Tre diamanter!» Flytt deretter koppene raskt rundt slik at de bytter plass. Be barna peke på koppen de tror skjuler de tre diamantene. Løft koppen og se om barna gjettet riktig. Gjenta leken flere ganger. Varier antall diamanter og hvem som styrer koppene.

431 - bilde 1

Lærerveiledning

Hva ønsker vi med denne oppgaven?

Tallforståelse:
Denne aktiviteten oppmuntrer barna til å

 • gjenkjenne en mengde uten å telle. Denne evnen kalles på norsk simultanoppfatning og på engelsk «subitizing». Simultanoppfatning er et viktig steg i utviklingen av tallforståelse, da det forbereder videre forståelse av gruppering og sammenhenger i og mellom antall.
 • telle for å kontrollere hvor mange det er (kardinaltall)
 • finne antall når mengden er uorganisert

Mulig tilnærming

 • Lag en fortelling, for eksempel om drager som stjeler diamanter og gjemmer dem i skrin eller huler.
 • Bruk to forskjellige farger på diamantene, for eksempel én blå og to røde, og se om barna kan si hvor mange det er av hver.
 • Legg grupper på to eller tre ting i skåler, og be barna finne skålene som har like mange diamanter i seg.
 • Lag mange grupper som har likt antall, og én gruppe som har et annet antall. Oppmuntre barna til å finne den gruppen som ikke har like mange diamanter som de andre.
 • La barna parvis bytte på å gjemme et lite antall diamanter under en kopp og gjette mengden.
 • Øk antallet til fire og fem. La barna forsøke å finne ut hvor mange det er. Hvordan fant barna antallet?
 • Utfordre barna til å lete etter diamanter i en balje med sand eller blant småstein i en boks. Reflekter sammen med barna over hvor mange de har funnet, og hvor mange det er igjen å finne.
 • Bruk magneter på en magnettavle, se kvikkbilder.

 

Gode veiledningsspørsmål

 • Hva ser du? Hva legger du merke til?
 • Hvor mange er det? Hvordan ser du det?
 • Hvordan visste du at det var tre stykker?
 • Kan du legge de fire diamantene på en annen måte?
  Kan du legge diamantene slik at det er lett å se at det er fire?

Send inn elevsvar

17