Velt støvelen

Aktivitet

Du trenger: støvler, tape

Aktivitet

Dette er en aktivitet dere kan gjøre i garderoben eller ute med en mindre gruppe barn, for eksempel fire. Lag et koordinatsystem. Dere kan for eksempel bruke tape på gulvet, tegne med tusj på gråpapir eller tegne med kritt utendørs.

Koordinatsystemet kan for eksempel se slik ut:

427 - bilde1

Be barna finne fram en av støvlene sine. La barna etter tur plassere støvelen sin i rutenettet. Spør: «Hvor står støvelen din?» Bli enige om hva ruta skal hete, for eksempel Blå-xx eller Blå-2.

Deretter kan dere spille «Velt støvelen!» Dersom dere er fire stykker, kan tre barn sette ut tre støvler i koordinatsystemet. Det siste barnet skal gjette hvor støvlene er plassert. Gjetteren må derfor snu seg og holde for øynene mens de andre barna plasserer ut støvlene i koordinatsystemet. Gjetteren kan ha foran seg et ark der koordinatsystemet er tegnet, slik at det blir lettere å huske hvordan det ser ut. Arket vil hjelpe gjetteren til å holde oversikt over hvilke posisjoner i koordinatsystemet som er forsøkt. Bestem hvor mange ganger dere skal gjette, for eksempel fire. Gjetteren spør: «Er det en støvel i Gul-3?» Hvis det står en støvel der, velter de andre barna den. Dersom ruta er tom, skjer det ingenting. Gjetteren kan da markere på arket sitt hvilken posisjon han eller hun gjettet, slik at det er lettere å avgjøre hvilke ruter som allerede er prøvd. Gjetteren får ett poeng for hver støvel som blir veltet. Neste runde må et annet barn gjette, og barna plasserer ut støvlene på nytt.

427 - bilde 2

 

Lærerveiledning

Hva ønsker vi med denne oppgaven?

Barn får bedre romforståelse når de må forklare hvor noe er plassert i relasjon til andre ting. Når dere leker med og utforsker koordinatsystem, må barna koble sammen informasjon fra to ulike retninger til én posisjon, for eksempel Gul-3. Barna erfarer hvordan feltene i systemet får navn på en systematisk måte, ved at dere navngir x-aksen og y-aksen. De møter dermed matematiske symboler og deres betydning i en ny sammenheng.

Ved å bevege seg i systemet erfarer barna matematiske begreper som rekke, rad, inni, utenfor, neste, forrige, bak, foran, mellom, høyre og venstre. De får også erfaring med å holde oversikt over gjettingen sin og over antall poeng hver av dem får.

Gode veiledningsspørsmål

  • Hvordan kan vi huske hvilke felt vi har gjettet før?
  • Hvilke felt finnes det?
  • Hvordan kan vi finne ut hvor mange felt det er til sammen?
  • Hvordan kan vi angi feltene i koordinatsystemet på andre måter?
  • Var det noen som tenkte på en annen måte? Hvordan tenkte du?

 

Mulig tilnærming

Dere kan varme opp ved at du gir barna oppdrag etter tur der du bruker begreper om posisjoner og plassering.

Eksempler på oppdrag:

  • Kan du hente støvlene som er øverst / ved siden av Lenes / lengst til høyre? osv.
  • Kan du sette støvlene dine til venstre for Lenes plass / langt ned, men over gulvet / foran Lenes støvler / bak jakken til Nils / opp-ned?
  • Hvor er støvlene dine? Oppmuntre barna til å bruke begreper når de svarer i stedet for å peke. For å støtte dette kan du lukke øynene, sitte med ryggen til eller lignende.
  • Kan du sette støvelen din ved siden av støvelen i Blå-4? Hvilke ruter er ved siden av?

Med denne tilnærmingen får barna erfaringer med begreper som beskriver posisjoner, som opp, ned, over, under, inni, utenfor, ved siden av, bort fra, på tvers, mellom, bak, foran, gjennom, øverst, nederst, opp-ned når de må følge instruksjoner for å plassere noe.

Mulig utvidelse

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17