Femmersnakk

Aktivitet

Fem røde tallerkener på et bord.

Du trenger:

Barn liker ofte å fortelle om hva de ser, og hvordan de ser det. Det å trekke fram ulike måter å se på er viktig for at barna skal forstå at det er mange måter å tenke på, og mange måter å løse problemer på. I denne aktiviteten handler det om å se på mengden fem på ulike måter. Ved å vise barna fem objekter som er arrangert på ulike måter, og invitere barna til å fortelle hva de ser, vil de utvikle tallforståelsen sin.

Legg fem store brikker på en magnettavle eller et metallbrett, eller bare på bordet, og snakk med barna om hvor mange det er. Gjenta helt til alle barna er enige om at det er fem.

Endre så femmermengden ved å arrangere brikkene på en annen måte. Ikke legg til eller ta bort noen, det skal fremdeles være fem. Led barnas oppmerksomhet mot tavlen/ bordet en gang til, og still spørsmål som:

 • Hva ser dere nå?
 • Hvordan vet dere at det er like mange?
 • Hvordan ser dere at det er fem?
 • Kan dere fortelle meg hvordan dere ser at det er fem?
 • Var det noen som så det på en annen måte?
 • Hvordan var det Lukas tenkte?
 • Hvordan vet dere at to og tre til er fem?
 • Er det lettere å se hvor mange det er hvis jeg flytter litt på magnetene? Hvorfor / hvorfor ikke?
Blå og røde tellebrikker
Blå og røde tellebrikker
Blå og røde tellebrikker
Blå og røde tellebrikker

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

Med denne aktiviteten har barna mulighet til å høre og bruke begreper knyttet til tall, i tillegg til rike erfaringer med å uttrykke sammenhenger i og mellom tall på varierte måter.

Erfaringer med å uttrykke tall på varierte måter:

 • Simultanoppfatning og antalloppfatning.
  Simultanoppfatning («subitizing» på engelsk) innebærer at barna ser hvor mange det er i en mengde uten å telle dem. Det er et viktig steg på vei mot fleksibel tallforståelse. I denne aktiviteten oppmuntres barna til å se antall objekter i mengder uten å måtte telle alle hver gang.
 • Del-del-hel-sammenhenger
  Dette innebærer sammenhenger i tall. Snakk med barna om hvordan antall kan deles opp og settes sammen (to og to kan settes sammen til fire), og hvordan tall kan deles opp i tall (fem kan deles opp i to og tre eller i fire og en). Barna vil for eksempel kunne si: «Jeg visste at det var tre fordi det var to og en.»
 • Kjenne igjen det dobbelte
  I utviklingen av fleksible hoderegningsstrategier er det fint at barna erfarer at det noen ganger kan være lurt å tenke på dobbelt så mange eller halvparten av. For eksempel kan du vise mengden seks på magnettavla ved å arrangere magnetene på samme måte som på terningen, og dermed legge til rette for en samtale om at tre og tre blir seks til sammen.
 • Sette sammen mengder ved addisjon og subtraksjon
  Barna får erfaringer med å legge sammen mindre antall som de kjenner igjen gjennom simultanoppfatning. «Jeg ser at det er to der og to der og én der, og til sammen blir det fem.»
 • Telle med to om gangen
  Barna får erfaringer med å telle med to og to.

Mulig tilnærming

La barna organisere fem objekter på ulike måter. De kan bruke tellebrikker, fyrstikker, former, kuber e.l. Oppmuntre barna til å fortelle hvordan de har laget mengdene sine, og hvilke delmengder mengdene består av. Du kan også utvide til andre mengder enn fem. 

To barn som sorterer konkretiseringsmateriell

Kaninører: Et barn viser antall fingrer med begge hendene holdt over hodet. De andre barna får se disse kaninørene en kort stund, ca. tre sekunder, og skal etterpå fortelle hvor mange de så. Still spørsmål som:

 • Hvordan så du hvor mange det var?
 • Var det noen som så det på en annen måte?

Vis gjerne kaninørene flere ganger, og la barna til slutt få telle.

Jente viser fem fingre.

 

For å lære mer om progresjon knyttet til simultanoppfatning og hantall, se http://learningtrajectories.org 

Mulig utvidelse

 • Hvordan kan vi telle raskere?
 • Hvordan kan du legge brikkene dine slik at de andre fort ser hvor mange det er?
 • Kan du lage et mønster med brikkene dine? Fortell om mønsteret!
 • Kan du tegne dette mønsteret, eller bruke stempel eller klistremerker?
 • Kan vi gjøre det samme med åtte brikker?

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17