Blekkspruten

Stikkord: Antall Telling Måling

Aktivitet

Du trenger: 

 • bilde av en blekksprut
 • fotoapparat
 • meterstokk
 • tau

Del 1: Utforske blekksprutens egenskaper

Finn frem et bilde av en blekksprut, eller kuben fra Matematikksenteret, og innled en utforskende samtale omkring denne spennende skapningen.

Her er noen fakta om blekkspruten du kan ta utgangspunkt i:

 • Blekkspruten har ett hode med to store øyne og munn. Munnen er omgitt av armer. Kroppen er spisset mot bakenden.
 • De fleste blekkspruter har åtte armer, men det finnes typer som har ti armer. Armene har sugekopper.
 • Blekkspruten har fått navnet sitt fordi den har en sekk med blekk i kroppen. Når blekkspruten blir skremt tømmer den sekken og kan gjemme seg i en sky av blekk.
 • De minste blekksprutene er bare noen få centimeter lang, men de største kan bli 18 meter lang.
 • Blekkspruten lever i havet og spiser mest fisk, bløtdyr og krepsdyr.
 • Den mest kjente blekkspruten langs norskekysten er akkar. Den har ti armer og er fin som mat.
 • Blekksprutene er smarte og de kan lære nye ting.

Oppmuntre barna til å se på bildet av blekkspruten og telle hvor mange armer den har. Hvis du bruker kuben kan den stå på bordet og barna teller rundt uten å berøre den. Barna får her erfaringer med å telle alle armene bare en gang og de må huske hvor de begynte å telle. Tell gjerne både oppover og nedover, og prøv å starte på ulike armer hver gang.

Videre kan dere lage en enkel modell i barnehagen av en liten blekksprut og av en stor. Bruk tau, klosser, melkekasser eller andre konkreter for å vise størrelsen. Barna møter her begrepene centimeter og meter, og erfarer at disse handler om måling av lengde. Mål gjerne også størrelsen til blekkspruten i skritt og barnas egen lengde.

Still spørsmål som:

 • Hva er likt og ulikt med blekkspruten og oss mennesker?
 • Hvordan vet vi at vi har telt alle armene bare en gang?
 • Tenk hvis vi hadde åtte armer – hva ville skje da? (når vi skal kle på oss, spise mat, hilse på hverandre, vinke til noen...)
 • Hvordan kan vi finne ut hvor langt 18 meter er?
 • Hvor skal vi starte å måle?
 • Hvorfor får vi forskjellig antall når vi måler i voksenskritt og barneskritt?  

Del 2: Vi lager blekksprut sammen

I denne aktiviteten skal barna sammen lage en blekksprut med åtte eller ti armer. Barna står tett i tett med armene ut og sammen teller dere hvor mange armer det er. Barna kan stå etter hverandre på linje, de kan stå rygg mot rygg, ligge oppå hverandre på gulvet eller på andre måter. Klarer dere å lage en blekksprut med åtte armer hvis det er tre eller fem barn? Hva hvis det er åtte barn? Gi barna god tid til å resonnere rundt tallene uten å hjelpe for mye. Ta bilde av blekksprutene barna lager sammen og vis de på skjerm etter aktiviteten. Oppmuntre barna til å telle antall armer igjen. 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten? 

Barn i barnehagealder er opptatt av tall og tallmessige sammenhenger. De ser og hører tall rundt seg, og de utforsker hvordan disse henger sammen. Gjennom å møte tallene både som plass i en rekkefølge og som mengder utvikler barna en solid tallforståelse. Tallet åtte er for eksempel ett tall som står mellom sju og ni, men det er også en mengde med åtte ting. I denne aktiviteten får barna varierte erfaringer med telleremsa fra 1 – 8, og de erfarer hvordan mengden åtte kan settes sammen og deles opp på varierte måter. De opplever at telling alltid gir samme antall, så lenge de teller de samme objektene. Barna får i aktiviteten begynnende erfaringer med pluss og minus.

Videre får barna i aktiviteten erfaringer med at tall også er viktig når vi skal måle noe. Størrelsen på blekkspruten blir angitt i antall enheter, og vi må telle for å finne dette antallet. I aktiviteten erfarer barna at tall kan fortelle oss hvor stort noe er, og at det er viktig at enhetene ligger tett i tett når vi måler noe. Barna møter begrepene centimeter og meter og erfarer at disse handler om lengde.

Fakta om blekkspruten er hentet fra Store Norske Leksikon, www.snl.no.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17