Tallesker

Stikkord: Antall Telling

Aktivitet

Du trenger:

 • Fine pappesker, isbokser, kasser eller lignende 

Du kan eventuelt kle eskene i papir for å gjøre dem mer spennende og innbydende. I tillegg trenger du å skrive eller lime tallsymbol på eskene. Disse kan gjerne være store og godt synlig. Fyll eskene med ulikt konkretiseringsmateriell som representerer mengden som tallsymbolet på esken viser.

Beskrivelse av opplegg

Barn i barnehagealder er opptatt av tall og telling. De møter tall i lek, i samlingsstund, i sanger, i spill, på tur og i hverdagen. I denne aktiviteten får barna mulighet til å resonnere rundt tall og tallmessige sammenhenger. De får mulighet til å øve på telling og erfare hvordan tallsymboler representerer en hel mengde. Aktiviteten åpner for kreativitet der tallglede står i fokus. Bruk aktivt begreper som forrige, neste, hvor mange?, antall, tallsymbol, telling, flere, færre og like mange.

Finn frem og pynt en passende eske. Skriv eller lim på et bestemt tallsymbol og fyll esken med innhold som har sammenheng med dette tallet. Dette kan du gjøre uten at barna ser det, eller du kan gjøre det sammen med barna. Lag gjerne flere esker – én eske for hvert tall fra 0 til 10. Eskene kan stå til pynt på en hylle i barnehagen og tas ned til bruk i aktivitet eller samlingsstund som du leder. Du kan endre innholdet i esken fra gang til gang for å gi barna mulighet til å finne stadig flere sammenhenger mellom tallsymbolet og innholdet i esken. Still spørsmål som utvider og beriker samtalen, for eksempel:

 • Hva tror dere kan være inni denne eska (rett oppmerksomheten mot tallsymbolet)?
 • Kan noen vise meg hvor mange dette er? Kan vi gjøre det på forskjellige måter?
 • Husker noen hva som var inni denne eska forrige gang vi så i den?
 • Hvorfor er denne tingen i eska?
 • Hvordan henger dette sammen da tro?
 • Var det noen som tenkte på en annen måte? Hvordan tenkte du?
 • Hvordan skal vi telle i dag (stående, trampende, klappende, snurrende, syngende, hviskende osv.)?

Her følger noen ideer til hvordan du kan fylle eskene fra 0 til 10. Finn gjerne på flere alternativer selv. Husk å bytte ut innholdet i eskene etter en stund slik at barna oppdager enda flere sammenhenger mellom tallsymbolet og den virkelige verden.

0

Denne eska kan være tom og vise at null representerer en mengde med ingenting. Innled for eksempel en samtale om alt dere har null av i barnehagen. Utvidelse: Eska kan også inneholde et stort antall av noe for å vise at null er essensielt i vårt tallsystem når vi skriver større tall. Den kan for eksempel være full av 10, 100 eller 1000 perler. Utfordre barna til å finne noe i barnehagen som dere har veldig mange av. Kanskje så mange som tusen? Barna kan videre øve på å regne med 0. Hva er 3 + 0 eller 4 – 0?

1

Tallet én er spesielt siden det også er artikkelen en. Når barn for eksempel har en spade, så er det ikke så opptatt av antallet. De er mer opptatt av at det er en spade. Men med en gang de får to spader, er antallet mer spennende. Derfor er det viktig å vise barna at én også er et antall. I eska kan du for eksempel legge ei lue, ei klokke, et timeglass eller ei sol som inspirasjon til den matematiske samtalen.
Still spørsmål som:

 • Hva rekker vi før timeglasset renner ut tror dere?
 • Hva kan vi gjøre som tar 1 sekund? Eller en time? Eller en hel dag?
 • Hva har vi en av i verden?
 • Hva har vi en av på kroppen?
 • Hva gjør vi en gang om dagen/i uka/i året?

2

Mye i verden kommer i par, og mange ting har to sider. Vi snakker i hverdagen om dobbelt eller halvparten av noe, og dette handler også om å multiplisere eller dividere med to. Disse sammenhengene kan det være spennende å utforske sammen med barna. Eska kan for eksempel inneholde et par sko, bilde av et kjærestepar, bilde av et tvillingpar, eller noe annet som det er to av. To kan også knyttes til kontrastpar som det er viktig at barna kjenner til før de kan forstå eksempelvis måling. Dette er par av kontraster som lang-kort, tung-lett, stor-liten, opp-ned, inni-utenfor, åpen-lukket, høyre-venstre. Legg gjerne konkreter i eska som kan være med å utvide barnas innhold i disse begrepene. To er også nært knyttet til speilsymmetri. Objekter som er speilsymmetriske er helt like på begge sider av symmetriaksen. Dette kan dere for eksempel utforske ved å male halvparten av et ark med vannmaling og så brette arket slik at det blir et speilsymmetrisk bilde som er likt på begge sider.

Still spørsmål som:

 • Hvor mange ting kan vi finne to av på kroppen? Hva er et par?
 • Hvordan kan vi finne ut hvilken som er tung og hvilken som er lett?
 • Hva skjer hvis vi løper først til høyre og så til venstre?
 • Kan vi være inni noe og utenfor samtidig? Vi må prøve!

3

Tre er et ord som kan ha flere betydninger. Vi snakker om et tre, eller materialer som er laget av tre. Tre er også et fascinerende tall som det er spennende å utforske. Særlig i eventyr er tallet tre fremtredende. Vi har for eksempel tre bukker eller tre bjørner i kjente eventyr, og like ting har en tendens til å skje tre ganger. I geometri er tre også spesielt, siden trekant er den første todimensjonale formen vi kan lage (det finnes ikke enkant eller tokant). En trekantet form er også svært stabil og brukes derfor ofte i bygg og konstruksjon. Eska kan inneholde rekvisitter fra eventyr og barna kan finne ulike ting som det er tre av. Eska kan videre inneholde tre pinner og dere kan sammen utforske om det alltid er mulig å lage en trekant av pinnene. I samtalen om trekanter kan du gjerne fokusere på forskjellen på kant og hjørne, og dere kan lage dem i mange ulike størrelser. Uansett størrelse, så har de fortsatt tre kanter. Trekanter kan videre settes sammen til å lage pyramider. Eska kan også inneholde en hatt som inspirasjon til å synge «min hatt den har tre kanter».

lekehund

Still spørsmål som:

 • Hva finnes det tre av i eventyret? Hva kan vi gjøre tre ganger?
 • Hvordan er trekanter like? Og forskjellige?
 • Hva kan vi bygge med trekanter?
 • Hvorfor er det så mange trekanter på broer og heisekraner tror dere?

4

En eske som er satt sammen av firkanter kan være utgangspunkt for en samtale om firkanter, kuber og prismer. Eska kan også inneholde en firkløver, et plastdyr med fire bein eller et kjøretøy med fire hjul. Inviter barna til en samtale som inviterer til telling. Oppmuntre barna til eksempelvis å finne kjøretøy med akkurat fire hjul, kjøretøy med færre enn fire hjul, og kjøretøy med flere enn fire hjul.

5

Eska kan for eksempel inneholde en fingervott som inviterer til samtale omkring fem fingre på hver hånd eller 5 minutter. Regla «5 apekatter» passer fint her. Videre kan eska inneholde en stjerne med fem tagger, en femmer, fem kronestykker eller en 50-lapp.

6

En terning har seks sider og uendelige muligheter  Inviter barna til lek eller spill med terning i fokus. Det er også spennende å utforske sekskanter eller snøkrystaller.

7

Det er sju dager i uken, så denne eska kan være et flott utgangspunkt for å snakke om ukedagene. Løft gjerne frem ukedagene i kalenderen, og bruk begreper som helg, uke, år, i dag, i går og i morgen. Sju er også et tall som gjerne brukes i eventyr. For eksempel var Snehvit venn med sju dverger, og det var sju barn som løp etter pannekaka.

Esker og lapper hvor det står mandag, tirsdag og onsdag

Esken kan videre inneholde puslespillet tangram som består av 7 biter eller et spillkort med bilde av 7. Hvis du legger to terninger i eska kan barna lete etter kombinasjoner som til sammen blir sju (tre og fire, to og fem, seks og en), eller dere kan utforske summen av to motstående sider på hver terning (summen skal alltid bli sju).

8

Åtte er et spennende tall både i kultur, matematikk og i dyreriket. For eksempel har en skala åtte noter, åtterballen i biljard er den viktigste, det er åtte bønder til hver spiller i sjakk, en kube har åtte hjørner og et liggende åttetall er symbolet på uendelighet. Videre har edderkopper åtte bein og blekkspruten har åtte armer. Legg en edderkopp i eska eller åtte sko og innled en kreativ samtale omkring åttetallet.

9

Tallsymbolene 6 og 9 er opp-ned tall. De er helt like, bare snudd i hver sin retning. I denne eksa kan dere for eksempel legge tallsymbolene fra 0 til 9. Barna kan prøve å finne igjen tallsymboler som de kjenner til. Barna kan også sette sammen tallsymbolene til to- og tresifrede tall. 3 og 6 blir 36, og 8, 2 og 1 blir 821. Barna kan også sette sammen større tall, 235176, som det er artig at du leser høyt. Barna kan prøve å legge tallsymbolene i riktig rekkefølge, både oppover og nedover.

10

Eske nummer ti står for det største antallet, men kan likevel være «lett som en fjær». Den kan for eksempel inneholde ti fjær i ulike farger. Indianersangen med sin telling på fingrene passer utmerket til denne eska. Dere kan snakke om hvordan fjærene i de ulike fargene til sammen blir ti. For eksempel blir fire blå, fire grønne og to røde fjær ti til sammen. Fjærene kan også være utgangspunkt for å lage mønster som barna kan fortsette. For eksempel grønn, grønn, rød, grønn, grønn, rød, grønn, grønn, rød, grønn... Hva kommer nå? Og hvordan vet du det?

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

Det kan være svært vanskelig for barn å forstå at et tallsymbol representerer en mengde. Et tallsymbol er abstrakt og har ingen logisk sammenheng med antallet det representerer. Gjennom å konkretisere symbolet ved hjelp av fysiske gjenstander og ulike aktiviteter, vil barna etterhvert kunne forstå at for eksempel symbolet 5 representerer en mengde bestående av 5 gjenstander - uavhengig av hvilke gjenstander det er. Fem små rosiner og fem lastebiler er like mange, selv om rosinene er små og lastebilene er store. Det trengs mange artige møter med tall i ulike situasjoner for å forstå det.

Rammeplanmål

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med (...) tall og telling.

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna:

 • Oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
 • Leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på

Denne aktiviteten er inspirert av Annika Thisner sin bok fra 2015, Matte på burk : en arbetsmetod för förskolan. Arkad Publishing AB.

 

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC
17