Tallinjen

Stikkord: Telleøvelser

Aktivitet

Du trenger:

  • en tallinje på gulv eller matte eller malt på gulvet. Tallinjen går fra 1 til 20. Det er ikke nødvendig å kjøpe en tallinje, den kan du enkelt lage selv.

Barna går på tallinjen mens de sier høyt hvilket tall de tråkker på. Utvid aktiviteten ved å gi dem ulike oppdrag, f.eks. hoppe over annethvert tall og telle to og to, eller telle tre og tre ved å hoppe over to tall hver gang.

Barna kan også øve på å telle nedover med en eller flere om gangen, mens de går ”baklengs” på tallinjen. For yngre barn kan du bruke færre tall på tallinjen, begynn med 1–5 og utvid med 5–10 når barna er trygge på symbolene.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

Barn lærer mye utenat, og det er viktig at telling ikke bare blir en utenatregle. Når barna teller, er det derfor viktig å fokusere på en-til-en-korrespondanse.

Telling opp og ned forbereder addisjon og subtraksjon. Telling med flere om gangen opp og ned forbereder multiplikasjon og divisjon.

Innføring av begrepene partall og oddetall kan falle naturlig i denne sammenhengen.

Mulig utvidelse

La barna selv dele seg i grupper med to eller flere om gangen. Bruk utstyr som dere har mye av, og som kan deles i forskjellige mengder med like mange om gangen, og tell dem!

Fortsett med flere lignende telleøvelser hvor dere teller opp og ned med en eller flere om gangen.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

17