Sokkene

Aktivitet

Du trenger:

 • sokker av ulik type, ulike størrelser, med ulike farger og mønstre. Noen det er par av og andre enslige sokker

I beskrivelsen av denne aktiviteten er det sokker, men du og barna kan leke med annet tilgjengelig materiell, som votter, sko eller lignende.

Barn synes ofte det er gøy å leke med og utforske klær og sko i f.eks. garderobesituasjonen. Den voksne kan også tilby barna en samling sokker av ulikt slag til denne typen aktivitet.

Den voksne observerer hva barna gjør, og stiller spørsmål som stimulerer matematisk tenkning og resonnering.

Beskrive

Hensikt: Bidrar til at barna utforsker og oppdager mønster og forhold.

Spørsmål/kommentar:

 • Fortell meg om disse sokkene.
 • Hva har du gjort med disse sokkene?
 • Hva er likt og ulikt?
 • Når ser jeg at du har …

Resonnere

Hensikt: Oppmuntrer barna til å tenke og resonnere. Bidrar til å engasjere dem i en prøve-og-feile-prosess.

Spørsmål/kommentar:

 • Kan vi sortere sokkene på en annen måte?

Utvide

Hensikt: Oppfordrer barna til å utforske situasjonen videre eller dypere, til å se for seg hva som vil skje hvis dere endrer eller legger til noe. Hjelper barna til å visualisere og forutse.

Spørsmål/kommentar:

 • Kan vi putte noe inni sokkene?
 • Hva vil skje da?
 • Hvorfor tror du det vil skje?
 • Hvilke typer mønstre kan vi lage av sokkene?

Huske/dokumentere

Hensikt: Oppmuntrer barna til å tenke på hvordan de kan holde oversikt over det de har gjort, enten for å utforske matematikken her og nå, for å referere til en annen gang de gjorde noe, eller for å kommunisere til noen andre om det de har gjort. Barna vil kanskje ta bilder, tegne symboler, at den voksne skriver ned, o.l.

Spørsmål/kommentar:

 • Skal vi ta et bilde av dette for å huske hvordan vi gjorde det?
 • Hvordan skal vi huske hvilken sokk som skal være hvor (ved sortering)?

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten? 

 • Oppmuntre barna til matematisk tenkning og resonnering
 • Støtte barna i å benytte begreper om farger, mønstre og størrelser
 • Telling

Mulig utvidelse

Denne lekeaktiviteten kan varieres på mange måter, avhengig av hva barna gjør med sokkene.

Tilby materiell som gjør det tydelig for barna hvordan de har sortert, f.eks. klesklyper og tørkesnor, ulike kurver til å putte de ulike typene sokker i. Sortering gir mulighet til å diskutere hvilke kriterier barna har sortert etter, f.eks. om de har sortert etter lengde, eier, bruksområde, farger eller par.

Noen barn vil fylle sokkene med noe, f.eks. dinosaurfigurer eller lekebiler. De kan først gjette hvor mange objekter det er plass til i sokken, og deretter telle for å sammenligne med det de gjettet.

Hvis dere er ute og fyller sokkene med sand, kan dere bruke begreper som beskriver hvilken form og tyngde sokkene får. Det kan da være interessant å diskutere forskjellen på når sokkene er fylt med sand og med dinosaurer. Og hvorfor kan det være vanskelig å fylle sokkene med vann?

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av NRICH

17