Skyggelek

Aktivitet

Du trenger:

 • overheadprojektor, lysbord, lommelykt eller lignende
 • gjenstander som kaffekrus, blikkboks, ulike esker, ball, juicekartong, byggekloss, termos, dorull, spann eller terning

  Begynn aktiviteten med å velge en gjenstand som har en tydelig tredimensjonal form, for eksempel en sylinder, som en termos eller en dorull. Lys på gjenstanden med en lommelykt, eller legg den på en overhead. La barna få god tid til å studere skyggen som gjenstanden skaper, uten at de ser gjenstanden.

Still spørsmål som:

 • Hva legger dere merke til? Hvordan ser skyggen ut?
 • Hva tror dere gjenstanden kan være? Hva kan den ikke være?
 • Hvilken form har skyggen? Hvilken form kan gjenstanden ha?

Vis barna gjenstanden som skapte skyggen, og still spørsmål som:

 • Hvorfor blir det en slik skygge, tror dere?
 • Hva tror dere vil skje hvis gjenstanden blir lagt på siden? Eller hvis vi lyser på den fra en annen kant?

Velg så en annen form, og vis den til barna uten å lyse på den. Det kan for eksempel være en kuleformet gjenstand, som en ball eller en appelsin. Utfordre barna til å tenke over hvilken form de tror skyggen vil ha, og til å begrunne hvorfor. La alle få si sine ideer høyt før du lyser på gjenstanden eller legger den på overheaden. Gi barna god tid til å fortelle hva de ser.

Vis barna skyggebildene nedenfor, og spør dem hvilke gjenstander de tror vil lage slike skygger.

Sort kvadrat, trekant og runding

Still spørsmål som:

 • Hva kan vi si om denne skyggen?
 • Hva vet vi om gjenstanden som gir en slik skygge?
 • Hvilken gjenstand kan det være og ikke være?
 • Hvordan kan vi forklare at det blir slik?

Legg vekt på at like skygger kan komme fra to helt forskjellige gjenstander. For eksempel kan en skygge med form som en sirkel komme fra både en ball, en termos eller en kjegle, alt etter hvordan vi lyser på den. En skygge med form som et kvadrat kan komme fra en terning, ei eske eller en pyramide med firkantet grunnflate.

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

I denne aktiviteten får barna mulighet til å resonnere rundt sammenhengen mellom todimensjonale og tredimensjonale former. Alle tredimensjonale former har en todimensjonal skygge. Ved å se på skygger og deretter gjette hvilken gjenstand som skaper den, får barna erfaringer med å visualisere tredimensjonale former. Barna får også tenke kreativt og resonnere, og de får oppleve at det finnes mange riktige svar.

Mulig utvidelse

Etter at barna har fått god tid til å samtale og reflektere sammen, gir du dem en eller flere lommelykter slik at de kan utforske selv. Oppmuntre dem til å finne ting i barnehagen som har ulike former, og til å lyse på tingene for å se om de kan finne skyggene i bildet. Samle barna etterpå, og la alle få fortelle hva de har funnet ut.

Kanskje barna kan lage skyggedyr med hendene? De blir gjerne inspirert av denne aktiviteten på Forskerfrø.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av NRICH

17