Røverrottene deler skatten likt

Aktivitet

Du trenger:

 • en leketøysrotte eller en annen lekefigur
 • leketøysvenner av rotta: andre rotter, kosebamser, bondegårdsdyr eller lignende
 • 20 lekemynter eller noen andre objekter som passer til å være skatt, f.eks. fine steiner

Du skal presentere en historie om Røverrotta og tre rottevenner som trenger barnas hjelp til å dele noe rettferdig mellom seg. Selvsagt kan du også bruke andre lekefigurer enn rotter. Du kan utvide problemet ved at det kommer flere figurer som vil være med på å dele.

Oppstart

Presenter historien om Røverrotta, eller bearbeid den slik at den passer til din barnegruppe. Ha lekedyr og mynter f.eks. på et bord.

Historien om Røverrotta:

Røverrotta har vært på røvertokt og har røvet en skatt på 20 mynter. Røverrotta vil ha hele skatten på 20 mynter for seg selv. Tre andre rotter hopper rundt og roper: «Vi vil også ha noen av myntene!»
«Nei! Nei! Nei!» svarer Røverrotta.

Utforskningsfase

Etter du har presentert historien om Røverrotta, spør du barna hvordan de kan hjelpe rottene å løse problemet. Gi barna god tid til å tenke på problemet, og la dem få mulighet til å flytte rundt på lekemynter og lekefigurer.

Matematisk samtale

Oppmuntre barna til å komme med forslag til hvordan Røverrotta og vennene kan dele skatten. Be barna forklare hvordan de tenker, og la dem få vise tenkningen sin med myntene og lekefigurene.

Spørsmålene nedenfor kan bidra til å berike lek, stimulere til utforskning og oppmuntre til matematisk resonnering og kommunikasjon.

Beskrive

Hensikt: Bidrar til at barna utforsker og oppdager mønster og forhold

 • Hvordan gjorde du det?
 • Er det rettferdig?
 • Har de alle fått like mye?
 • Er det rettferdig nå?

Resonnere

Hensikt: Oppmuntrer barna til å tenke og resonnere

 • Er det rettferdig/urettferdig? Hvorfor?
 • Hvordan vet du det?

Huske/dokumentere

Hensikt: Oppmuntrer barna til å tenke på hvordan de kan holde oversikt over det de har gjort, enten for å utforske matematikken her og nå, for å kommunisere til de andre barna hvordan de har tenkt, eller for å kunne referere tilbake til situasjonen en annen gang. Barna vil kanskje ta bilder, tegne symboler eller be de voksne skrive ned for dem.

 • Kan vi lage en tegning eller forklaring til Røverrotta som viser ham hva han bør gjøre?
 • Kan du vise med myntene hvordan Røverrotta bør gjøre det?

 

Lærerveiledning

Hvorfor arbeide med denne aktiviteten?

I denne aktiviteten får barna erfaring med problemløsing gjennom å leke med Røverrotta og vennene som skal dele en skatt. Aktiviteten gir barna mulighet for å erfare at «å dele likt» resulterer i like mange til hver.

Mulig utvidelse

Fortell barna at det kommer enda en rotte som vil være med på å dele skatten. Det blir da fem rotter som skal dele skatten likt mellom seg. Fortsett samtalen ved å stille barna spørsmål som: «Hva kan rottene gjøre nå?» Vær oppmerksom på at noen barn vil samle inn alle myntene og fordele en og en mynt på nytt, mens andre barn kanskje vil ta en mynt fra hver av rottene som var der fra før, og gi til den nye rotta. Om det ikke kommer fram flere strategier av seg selv, kan du stille spørsmål som: «Finnes det en annen / flere måter å dele på?»

Deretter kan du introdusere enda en rotte som vil dele skatten. Det blir da seks rotter.

Si f.eks.: «Enda en rotte kommer, hva skal vi gjøre med nå?» I dette tilfellet er det ikke mulig å dele likt. Det kan derfor være spennende å diskutere hva dere skal gjøre med resten som blir til overs.

Send inn elevsvar

Ressursen er utviklet av Matematikksenteret

17